Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Krông Nô ndâk njêng Ðảng rsang kloh nâp phêt
 • 14/04/2022 10:11
 • Bư tĕng Nau n'hêl Trung ương 4 (gưl XII) bơh Ðảng, tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ n'qual Krông Nô pah kan tay gơi ndâk njêng Ðảng rsang kloh, nâp phêt, n'hao nau jan ndjôt bôk ntĭm kan, n'hao n'hâm suan dăng tâm lơh bơh ăp m'bŭch kan đảng n'hanh đảng viên. Ndrel ma mât mray đăp mpăn chính trị, mât uĕh lăng nau rêh tâm bon lan, n'qual hôm n'hao uĕh nau dăng tâm r'nglăp lam bu nuyh bon lan bơh Mặt trận Bri dak n'hanh ăp m'bŭch kan chính trị - bon lan gơi hao nau wăng sa - nau rêh bon lan.
 • Rbŭn Báo lam bri dak 2022
 • 14/04/2022 10:13
 • Ntơm lơ 13 tât lơ 15/4, Rbŭn Báo lam bri dak 2022 yor Hội Nhà báo Việt Nam n'hanh Ủy ban bon lan bon têh Hà Nội kan ndrel ma Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin n'hanh Truyền Thông, Bộ Văn hóa Thể thao n'hanh Du lịch ndâk kan ta Bảo tàng Hà Nội.
 • Nau wăng sa - nau rêh Dak Nông hao r'gâl uĕh
 • 07/04/2022 09:12
 • Tâm quý I, nau wăng sa - nau rêh bon lan, rnă n'jrăng bri dak tâm n'gor gĕh nau đăp mpăn n'hanh dơi pah kan âk ntil nau kan. Gĕh âk ndơ kan, nau kan gĕh r'noh hao đah khay aơ năm e gĕh: nau kan kông nghiệp, tăch r'văt - dịch vụ, rdeng, sŏk - dŏng prăk bri dak, nsu lam bon lan, hao nau kan tâm doanh nghiệp.
 • Dŭt uĕh ăp ntil nau way ăp bu nong Việt Nam
 • 07/04/2022 09:11
 • Ntơm lơ 1/4 - 3/5/2022, ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan khay 4 đah nau moh kan "Dŭt uĕh ăp ntil nau way bơh ăp bu nong Việt Nam", tĕng nau kan, r'nê Nar Nay way ăp bu nong Việt Nam (19/4), yor nĕ mbơh nau way, nau rêh ôi mhau bơh ăp bu nong ta "Wâl rêh ndrel" bơh bon lan 54 bu nong Việt Nam.
 • Dak D'rŭng pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bon lan mheur
 • 07/04/2022 09:06
 • Xă Dak D'rŭng (Čů Jŭt) gĕh neh ntu huy 6.031,39 hec ta, 3.583 r'năk sa đah ma 14.940 bu nuyh, 16 bu nong oh nô rêh ndrel ta 19 thôn, bon; tâm nĕ r'noh bu nong iê bu nuyh rêh rlau 85%. Jêh rlau 10 năm ndâk Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan dŭt 19/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan dŭt gĕh mât kloh ntŭk rêh, trong hăn, r'noh r'năk o-ach, ntĭm nti săm bŭt, y tế...
 • Dak Nong mĭn tĕng nau kan nkra lĕ r'ngôch trong hăn
 • 31/03/2022 14:02
 • Ngih wâl gung trong lah ndreln'hanh trong hăn lah êng jêng du ntil nau kan tâm ăp ntil nau pah kan kh'lay, bư hao nau dăng, hao nau wăng sa - nau rêh bon kan dơi Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 -2025 trŭnh đă kan, Nau n'hêl 07-NQ-TU lơ 19/8/2021 bơh N'gor ủy Dak Nong lĕ trŭnh đă nau kan aơ, tâm năm pah kan 2020 - 2025, n'gor nsu nkra trong dak blĭt, trong bê tông jong tâm 380 km, n'hao r'noh trong dak blĭt, trong bê tông lam n'gor gĕh ntơm 65% hao tât 73%.
 • Sâm kơl r'gâl nau kan ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 31/03/2022 14:04
 • Bộ Tài chính mhe trŭnh Thông tư 15/2022/TT-BTC ntĭm nau kan mât n'hanh dŏng prăk pah kan bư tĕng Ndơ kan bri dak N'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan mpeh bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk tâm năm 2021 -2030, tâm nĕ ntơm năm 2021 tât năm 2025.
 • Nau rêh bon lan ăp bu nong mô rlu plăch r'gâl
 • 24/03/2022 11:01
 • Lơ 23/3/1975 mpơl saơ du ntil nau kh'lay têh bơh nau hăn tâm lơh sŏk neh ntu bu pit ta Gia Nghĩa, n'gor Quảng Ðức (Dak Nong abaơ), bư gĕh nau kh'lay ta nau tâm lơh tâm su ta Tây Nguyên n'hanh tât nau kan tâm lơh, yăn kao năm 1975, tâm nĕ gĕh nau tâm lơh têh Hồ Chí Minh, dơi lơh sŏk lĕ r'ngôch neh ntu bu pit ta mpeh Nam, kluôm lĕ bri dak lơ 30/4/1975.
 • Tuy Ðức n'hanh Dak Glong kơp jêng n'qual o-ach
 • 24/03/2022 11:04
 • Groi Thủ tướng Chăm gai Phạm Bình Minh mhe gĕh Nau trŭnh kan mrô 353/QÐ-TTg lơ 15/3/2022 ta nau kan kơp 74 n'qual o-ach ta 26 n'gor, 54 xă gĕh nau jêr jŏk ta mpeh nkhăn, bơh pĭt dak rlai n'hanh kô lao dak rlai ta 12 n'gor tâm năm 2021 -2025; tâm nĕ gĕh n'qual Tuy Ðức n'hanh Dak Glong n'gor Dak Nong.
 • Dak N'Soong pah kan ăp ntil nau kan trŭnh o-ach
 • 17/03/2022 14:09
 • Ta năm 2015, lam n'gor Dak N'Soong gĕh 2.806 r'năk o-ach, gĕh rlau 15% lĕ r'ngôch r'noh bu nuyh. Năm 2020, r'noh r'năk o-ach trŭnh hôm 6,11%. Gơi kơl ăp r'năk o-ach klaih nau rêh o-ach, n'qual Dak N'Soong pah kan ăp ntil nau kan gơi n'hao nau dăng kan bơh lam hệ thống chính trị.
 • Dak N'Drot pah kan dŭt ăp ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe
 • 10/03/2022 11:01
 • Xă Dak N'Drot (Dak Mil) gĕh neh ntu huy 4.750,68 hec ta; 1.750 r'năk sa, 8.450 bu nuyh, bu nong iê bu nuyh Bu Nong, Dao, Tày, Nùng... gĕh 65%. Rlau 10 năm bư tĕng Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, xă Dak N'Drot lĕ kuăl dăn ăp ntŭk kơl, r'nglăp ăp ntil nau kan, ndơ kan, prăk rêl ndâk nkra ngih wâl gung trong, hao nau wăng sa - nau rêh bon lan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.