Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rlau 13.000 kon se jrô 1 ta Dak Nong tât nti săm bŭt
 • 23/08/2022 21:04
 • Ôi lơ 22/8, rlau 13.000 kon se nti jrô 1 tâm lam n'gor lĕ tât nti săm bŭt. Năm nti 2022-2023, kon se jrô 1 dơi hăn nti lor bar pơh lor ma ndâk năm nti mhe gơi mơng tât ta jrô, kơp ma năm nti mhe.
 • N'hao tay ân uĕh nau kan tâm r'nglăp đah ăp bon, buôn
 • 18/08/2022 21:43
 • Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong mhe ndâk nar Rbŭn Hao tay nau kan tâm r'nglăp ăp m'bŭch kan Ðảng, n'gâng kan bri dak, phung kan, doanh nghiệp, phung ka han tâm lơh đah ăp bon, buôn bu nong iê bu nuyh tơm.
 • Joi nŭm săm bŭt rŏ ân ma nai ntĭm, kon se nti
 • 10/08/2022 06:18
 • Ủy ban Bon lan n'gor mhe gĕh săm bŭt njuăl đă hao nau kan mbơh, ntĭm ăp ntil săm bŭt rŏ dŏng ta ăp wâl săm bŭt ntĭm nti phổ thông n'hanh lah nô nau mpơl săm bŭt rŏ tham khảo tih nau n'hêl.
 • Mât mray n'hanh hao dŏng nau way ơm ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 10/08/2022 06:19
 • N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl lĕ Trŭnh nau kan mrô 1818/QÐ-BVHTTDL, bơh Nau pah kan tâm nau way, r'năk sa, pâl mpât săk jăn n'hanh ntŭk hăn pâl gơi pah kan Nau n'hêl mrô 10/NQ-CP lơ 28/1/2022 bơh Chính phủ ta Nau pah kan kh'lay nau kan bu nong, tâm năm 2021 - 2030, trĕng kan tât năm 2045.
 • Nau nchră nar khay năm nti săm bŭt 2022-2023
 • 10/08/2022 06:18
 • Lơ 5/8, N'gâng kan Ntĭm sơm n'hanh Ntĭm nau kan lĕ trŭnh nau nchră nar khay năm nti săm bŭt 2022-2023 đah nau ntĭm nti mầm non, ntĭm nti phổ thông n'hanh ntĭm nti thường xuyên.
 • Dak Nông rơm mpơl kông viên neh ntu
 • 10/08/2022 06:19
 • Ủy ban Bon lan n'gor jao Mbŭch kan Mât Kông viên neh ntu Dak Nong pah kan ndrel Pah kan ndrel n'gor Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn ndâk ntŭk mpơl kông viên neh ntu ta nar Rbŭn quốc tế mbơh ăp trôm yôk ŭnh dơi ndâk kan ta n'gor Dak Nong. Ăp ntŭk mpơl kông viên địa chất dơi bu dăp di ntŭk, ndâk nkra khoa học, gĕh nau uĕh măt uănh n'hanh dơi ndâk kan ân uĕh.
 • N'kah n'jrăng n'gang nau ji trong sruh n'hâm, nau ji kop
 • 04/08/2022 15:20
 • Bộ Y tế mhe gĕh săm bŭt njuăl tât ta M'bŭch Y tế ăp n'gor, bon têh; ăp wâl dak si trực thuộc Bộ Y tế; ăp Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur bơh nau kan n'hao nau n'jrăng, n'gang nau ji trong sruh n'hâm, nau ji kop.
 • Kí buăn nau kan "Tâm kơl nau kan ndrel bu ur tâm ntŭk n'har bri"
 • 04/08/2022 15:20
 • Lơ 1/8, ta Ủy ban Bon lan xă Quảng Trực (Tuy Ðức), M'bŭch kan Ăp bu ur n'gor Dak Nong pah kan ndrel M'bŭch kan Ăp bu ur n'gor Bình Dương, Mpôih ka han Mât n'har bri n'gor kí buăn Nau kan "Tâm kơl nau kan ndrel bu ur tâm ntŭk n'har bri" tâm năm 2021-2025.
 • Ntơm tăch săm bŭt "Nau rŏ bơh bu nuyh Mạ"
 • 22/07/2022 10:48
 • Sam bŭt "Nau rŏ bơh bu nuyh Mạ" bơh bu nuyh nchih Ninh Thế Hùng joi ôp, rblang yor Nhà xuất bản Hội Nhà văn nkra lĕ njŭn ma bu nuyh rŏ gĭt tay nau pah kan, nau way, nau rêh tâm nuih n'hâm bơh bu nong Mạ gŭ rêh ta pĭt dak Ðồng Nai tâm mpeh neh ntu Nam Tây Nguyên.
 • Tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III năm 2022: Ðăp mpăn, di quy chế
 • 14/07/2022 22:57
 • Jêh 2 nar lơ 7 n'hanh lơ 8/7, tâ tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III năm 2022 lĕ dơi Hội đồng tâm rlong n'gor Dak Nong ndâk kan đăp mpăn, pah kan nê nê, khách quan, di quy chế. Ta 19 ntŭk tâm rlong, bu nuyh tâm rlong dơi bu kơl nơih nau tâm rlong, kan bộ uănh tâm rlong hao uĕh nuih n'hâm pah kan, yor nĕ mô gĕh mô nau tih; mô gĕh bu nuyh tâm rlong, nai uănh tâm rlong gĕh nau tih.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.