Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rơm ân manh prăk hao nau rêh mpeh bon lan bu nong
 • 22/09/2022 17:58
 • Chính phủ mhe trŭnh Nghị định 28/NÐ-CP bơh nau kan tín dụng gơi hao nau wăng sa, nau rêh bri bon mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk, tâm năm 2021-2030. Abaơ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội n'gor dôl n'chŭn nao kan gơi bu nuyh bon lan dơi manh prăk ân ngăch.
 • Nchih kí buăn nau kan ndrel công viên neh ntu lam ăp bri dak
 • 14/09/2022 09:26
 • Ta tâ hăn pah kan, tât Rbŭn điều phối viên Mạng cưới công viên neh ntu lam ăp bri dak tâm mpeh Châu Á - Thái Bình Dương tâ 7 dơi ndâk kan ta Thái Lan, N'gâng kan mât công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong n'hanh n'gâng kan mât công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Maros Pangkep (Indonesia) lĕ nchih kí Săm bŭt buăn nau pah kan ndrel, tâm năm 2022-2027 bar đah công viên neh ntu.
 • Dak Nong dơi dơn Siăm kơ tâm rlong bơh Thủ tướng Chính phủ
 • 31/08/2022 16:56
 • Lơ 26/8, ta bon têh Quy Nhơn, n'gor Bình Ðịnh, dơi Thủ tướng Chính phủ jao nau kan, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Groi Kô ruanh Bộ Công an, thành viên Hội đồng Tâm rlong - R'nê Trung ương lĕ ân Siăm cơ tâm rlong bơh Thủ tướng Chính phủ năm 2021 ma n'gor Dak Nong.
 • Ngăch rơm nau pah kan ma năm nti mhe
 • 23/08/2022 21:04
 • Năm 2022 - 2023, lam n'gor Dak Nong gĕh 368 wâl nti săm bŭt. Tâm nĕ, ntĭm sơm mầm non 126 wâl nti săm bŭt; cấp tiểu học 121 wâl nti săm bŭt; cấp trung học cơ sở 79 wâl nti săm bŭt; cấp trung học phổ thông 32 wâl nti săm bŭt; 10 wâl ntĭm sơm săm bŭt trực thuộc, đah rlau 175.000 kon se nti. Lam n'gor gĕh 10.284 kan bộ mât, nai ntĭm n'hanh bu nuyh kan.
 • Rlau 13.000 kon se jrô 1 ta Dak Nong tât nti săm bŭt
 • 23/08/2022 21:04
 • Ôi lơ 22/8, rlau 13.000 kon se nti jrô 1 tâm lam n'gor lĕ tât nti săm bŭt. Năm nti 2022-2023, kon se jrô 1 dơi hăn nti lor bar pơh lor ma ndâk năm nti mhe gơi mơng tât ta jrô, kơp ma năm nti mhe.
 • N'hao tay ân uĕh nau kan tâm r'nglăp đah ăp bon, buôn
 • 18/08/2022 21:43
 • Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong mhe ndâk nar Rbŭn Hao tay nau kan tâm r'nglăp ăp m'bŭch kan Ðảng, n'gâng kan bri dak, phung kan, doanh nghiệp, phung ka han tâm lơh đah ăp bon, buôn bu nong iê bu nuyh tơm.
 • Joi nŭm săm bŭt rŏ ân ma nai ntĭm, kon se nti
 • 10/08/2022 06:18
 • Ủy ban Bon lan n'gor mhe gĕh săm bŭt njuăl đă hao nau kan mbơh, ntĭm ăp ntil săm bŭt rŏ dŏng ta ăp wâl săm bŭt ntĭm nti phổ thông n'hanh lah nô nau mpơl săm bŭt rŏ tham khảo tih nau n'hêl.
 • Mât mray n'hanh hao dŏng nau way ơm ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 10/08/2022 06:19
 • N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl lĕ Trŭnh nau kan mrô 1818/QÐ-BVHTTDL, bơh Nau pah kan tâm nau way, r'năk sa, pâl mpât săk jăn n'hanh ntŭk hăn pâl gơi pah kan Nau n'hêl mrô 10/NQ-CP lơ 28/1/2022 bơh Chính phủ ta Nau pah kan kh'lay nau kan bu nong, tâm năm 2021 - 2030, trĕng kan tât năm 2045.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.