Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm di đah nuih n'hâm iăt tĕng bơh Bu nuyh bon lan

18/08/2022 21:35 G8T+7

N'hao tay nau way hăt janh, tâm rom gop, tâm ăp năm lĕ lăn, phung kan bộ, ka han Kông an n'gor Dak Nong mô rlu ndâk njêng phung kan rlau nar rlau kloh uĕh, nâp phêt.

Phung kông an lam n'gor lĕ mbơh ma cấp ủy, n'gâng kan bri dak ăp cấp n'hanh pah kan nê nê ma ăp m'bŭch, ăp n'gâng kan, phung kan kuăl jă n'hâm suan lĕ r'ngôch hệ thống chính trị n'hanh lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn chính trị; tâm lơh n'jrăng, n'gang phung m'hĭk, mât uĕh lăng, đăp mpăn nau rêh bon lan. Kông an n'gor ngăch ndâk nau kan, pơk âk nau kan mât đăp mpăn ăp ndơ kan, nau pah kan kh'lay, ăp ntil nau kan chính trị têh tâm bri dak, tâm n'gor. Ăp m'bŭch kan kông kan ndâk âk nau kan gơi ngăch gĭt saơ, tâm lơh n'gang, bư roh nau mĭn m'hĭk, nau pah kan mô di bơh ăp phung m'hĭk; ndâk nau kan mât đăp mpăn chính trị nội bộ, đăp mpăn nô nau mbơh - truyền thông, đăp mpăn nau rêh tâm bon lan...

Kan bộ cảnh sát Kông an n'gor lĕ nuih n'hâm pah kan ma Bu nuyh bon lan, sâm kơl r'nglăp nau ndâk njêng n'hanh hao nau wăng sa, nau rêh bon lan tâm n'gor

Kan bộ cảnh sát Kông an n'gor uănh kh'lay mbơh ntĭm trong leo kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri dak tât ta bu nuyh bon lan

Ðah ăp ntil nau kan, Kông an n'gor ngăch gĕh nhŭp bu klô ntŭng rdeh măy krap tâm lam n'gor Dak N'Soong

Can bộ cảnh sát Kông an n'gor n'sĭt ndơ tă bu ntŭng ân ma bu nuyh bon lan nơm

Kông an n'gor Dak Nong âk tâ dơi bu nuyh bon lan nchih săm bŭt lah uĕh

H' Mai

345
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.