Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zaiv cêr zuôv cêr chai ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14

23/02/2017 10:22 G2T+7

Chia bov đamv an toanx môngs lus sâuv têz qơưs cêr 14, 2 hli ntâu đhâu Thanh tra Sơv Zos thôngs – Vâns taiv tưz cênhz đrul cxuô đơn vix tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư lâux ruôr, zaiv cêr chor hanhx vi zuôv cêr chai ntul cêr môngs lus.

Đrul kruôz ntuôl, kruôz hu, has pêx xinhv uô jông trơưs chor cui đinhs lus an toanx ntul cêr môngs lus, chor đơn vix tưz thus haz lâux ruôr tsês yangx  400 biênv bor, tsêr muôs zuôr, ntông njuôz haz công trinhx nangv txinhz haz nhoz hur ntul cêr môngs lus. Ntơưv chor caz jêx jos, đơn vix cênhz đrul chinhr cuênx cxuô trôngx qơư cxul ndix, uô langx cangz tangr pêx xinhv chia hangx huv txinhz nangv ntul cêr, plơưr cêr.

Cênhz đrul chor lưx lươngs tsưc năng hênhx Đăk Mil ruôr tsês chor biênv coangv cor trôngl tsi puv hâur cêr

Ntơưv xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) ruôr tsês chor biênv bor, công trinhx zuôv cêr chai ntul cêr an toanx môngs lus ntơưv thangx tsangv nênhs nhoz chôngz

Ruôr tsês chor công trinhx, vâts ciênr truc txinhz nangv ntul cêr

Phạm Khánh

1,820
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.