Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nkra nau gĕh nau tih in pĭt trong hăn jâng trong têh 14

23/02/2017 10:22 G2T+7

Gơi đăp mpăn uĕh lăng trong rdeh hăn ta trong têh 14, rlau 2 khay lĕ lăn Phung kan ksiêm M’bŭch kan mât uănh rdeh hăn – Rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh ăp ntŭk kan ba bă, ntŭk kan tâm bon lan lĕ sŏk lơi ntŭk neh, nkra nau gĕh kuh nau tih pĭt in trong hăn.

Bơh đah nau kan mbơh hưn, ntĭm, ntênh pah kan ân uĕh nau n’hêl kan mô pĭt in trong hăn gơi đăp mpăn rdeh nhanh bu nuyh hăn rŏ trong, ăp ntŭk kan lĕ sŏk n’hanh koh gĕh rlau 400 rup mpơl nau n’kôch, wâl jay, tơm si n’hanh ngih wâl pĭt in trong hăn. Ta ăp wâl chơ tâm bon lan, ntŭk kan aơ lĕ kan ndrel đah ăp n’qual ndâk gâng lŭ, ndâk n’gar gơi n’gang bu nuyh bon lan dăp dơm ndu ndơ pĭt in trong hăn, bơh pĭt trong hăn.

Kan ndrel đah ăp phung kan n’qual Dak Mil koh lơi ăp rup mpơl nau n’kôch ding mô saơ măt bu uănh hăn rŏ trong

Ndrel ma xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) gơi rôk lơi ăp gâng rup mpơl, ngih wâl in pit trong rdeh hăn ta ăp ntŭk gĕh âk bu nuyh bon lan rêh

Rơih ăp ăp gâng rup, ngih wâl pit in trong hăn

Phạm Khánh

1,830
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.