Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xưv lir hênhr yangx chor nênhs hâuk chơưr, bia mas tsinhv tsangr yêz

09/06/2022 16:41 G6T+7

Phor Thủ tướng Thươngx trưx Phạm Bình Minh kror nhis sâu bê Công điêns sur 488/CĐ-TTg nuz 3/6/2022 ntơưv Thủ tướng Chính phủ lus tsât hanhx cui đinhs phangx, tangr cxuôv hav ntơưv chơưr, bia.

Thủ tướng Chính phủ cuôs chor bôx, cơ cuan ngang bôx, cơ cuan trưx thuôx Chính phủ, UBND cxuô xênhr, đrôngl thuôx trung ương haz chor đơn vix cil txus tơư kra uô trơưs tsinhr tinhv Luôx Phangx, tangr cxuôv hav ntơưv chơưr, bia; cuôs canr bôx, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx hur cơ cuan, đơn vix, sir cuan, hax sir cuan, tuz trok chuên nghiex, chiênr sir, nênhs uô hâux lưv hur lưx lươngs vur trang Pêx xinhv, shuv xinhz, sinh viên uô trơưs jông lus txưr hâuk chơưr, bia; ntâus ntêx uô jông trơưs cui đinhs tưz hâuk chơưr, bia tsi tsangr yêz, muôx biêns phap xưv lir hênhr yangx chor car nhênhs, tox thêv cxuv chei.

Lưx lươngs CSGT-Công an xênhr Đăk Nông njuôl nôngx đôx cônx trâu nênhs tsangr yêz

Bôx Công an tơư kra Công an cxuô đơn vix, trôngx qơư cxiz chênhr sox seiz, xưv lir hênhr nênhs tsangr yêz môngl lus cưs hur nyangr uô pangz muôx nôngx đôx cônx los sis muôx tsât zênhz yuôx…

Hâuk chơưr, bia thâuv tsangr yêz los six ngui hiêmv txus chêr ntangx njul ntơưv zus tus khênhx haz đuô lênhx

Bảo Ngọc

317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.