Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yêz thâux xuôz jêz pôngz ntâu sâuv Têz qơưs cêr 28

24/02/2022 15:30 G2T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Nang haz Quảng Phú (Krông Nô) muôx los six ntâu yangr tax trâu xuôz jêz ntơưv chor đơn vix khai thac sâuv nav đêx Krông Nô. Nax nuz, muôx ntâu yangx yêz taiv môngl lus thâux xuôz jêz môngl muôs. Tinhx tsangx yêz thâux xuôz jêz tsi lo bul their tiz jông uô xuôz jêz pôngz hur cêr, ntul Têz qơưs cêr 28 muôx tsi tsês, uô tsi an toanx zos thông haz cxuôv hav txus luz nênhx pêx xinhv.

Nganhx tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv cxiz chênhr sox seiz, bluô nhangr chor yêz thâux xuôz jêz uô pôngz sâuv cêr; cênhz nzur qiz xuôz jêz pôngz chia bov đamv tsâx tưs an toanx zos thông.

Xuôz jêz pôngz lơưr ntul, sâuv Têz qơưs cêr 28, ntu đhâu thangx tsangv xar Đưc Xuyên (Krông Nô)

Iz luz yêz công nông thâux xuôz jêz, tsi bul their môngl sâuv Têz qơưs cêr 28

Xuôz jêz pur tangs cêr ntơưv xar Đăk Nang, cxơưx tiz zưv tai nans zos thông

Y Krắk

556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.