Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rdeh rdeng choih tŭp ta trong Bri dak 28

24/02/2022 15:30 G2T+7

Abaơ, tâm lam xă Dak Nang n'hanh Quảng Phú (Krông Nô) gĕh âk ntŭk bu rbŭn choih bơh ăp m'bŭch kan sŏk choih ta dak Krông Nô. Ăp nar, gĕh âk rdeh têh luh lăp rdeng choih tăch. Nô nau rdeh rdeng choih mô n'kŭm bư tŭp choih ta klang trong, ta pĭt trong Bri dak 28 ăp nar, bư mô gĕh nau đăp mpăn ma bu nuyh bĭt rdeh n'hanh bư mô uĕh tât ta nau rêh bu nuyh bon lan.

N'gâng kan, n'qual n'hao tay nau kan ksiêm, nhŭp kuh ăp rdeh rdeng choih tŭp ta trong; jêh rĭ ngăch quaih choi tŭp gơi gĕh nau đăp mpăn ma bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong aơ.

Choih tŭp ta ka lang trong, ta pĭt trong Bri dak 28, ntŭk găn ta xă Ðức Xuyên (Krông Nô)

Du rdeh rdeng choih, mô gĕh n'kŭm nchuăt ta trong Bri dak 28

Choih tŭp bêng trong ta xă Dak Nang, klăch ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh

Y Krắk

551
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.