Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yêz thâux xuôz jêz uô xênhr cêr 3 poz tangs

30/12/2016 13:44 G12T+7

Xênhr cêr 3 ntêr yangx 36 km, môngl đhâu chor xar Ðăk Săk, Ðưc Minh, Long Sơn (Ðăk Mil) haz Nam Xuân, Ðăk Sôr (Krông Nô).

Nôngz nhôngl đhâu, viv ntâu yêz thâux xuôz jêz nhangr tsinhr môngl lus mas txux cêr tưz poz tangs. Ntơưv ntâu ntu nhoz jos Binhx Thuâns, xar Ðăk Minh haz jos Tâi, Ðông Sơn, xar Long Sơn (Ðăk Mil) muôx ntâu kror taik jông chor pangs đêx nhoz hur plơưr cêr. Ntơưv iz cxa ntu thuôx xar Ðăk Tân, Ðăk Sơn ntơưv xar Nam Xuân (Krông Nô) cêr tưz kơưx, poz uô pôngz an toanx zos thôngs.

Ðhâu nul pâuz, mas zos muôx ntâu yêz thâux xuôz jêz nhangr môngl lus đhâu sâuv txux cêr nuôr haz viv zos cơ cuan tsưc năng tsi muôx trams cir haz sox njuôl zos thôngs, canhv sat zos thôngs tuôx tsơưs đuô so li đuô txux cêr.

Ntâu yêz thâux xuôz jêz nhangr môngl lus sâuv xênhr cêr 3

Xuôz jêz tsuz saz đuô thôngz txix 30 – 40 cm, ndi đhâu tso chai

Ntâu ntu thuôx xar Nam Xuân (Krông Nô) tưz uô kror taik

Phạm Khánh

2,404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.