Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rdeh rdeng choih iơh lĕ trong n’gor 3

30/12/2016 13:44 G12T+7

Trong n’gor têh 3 jong 36 km, găn ta ăp xă Dak Săk, Ðức Minh, Long Sơn (Dak Mil) n’hanh xă Nam Xuân, Dak Sôr (Krông Nô).

Tâm ăp khay lĕ lăn, yor âk rdeh dreng choih jâk ir hăn ta trong aơ, nĕ trong aơ lĕ iơh hô ngăn. Ta ăp ntŭk trong ta thôn Bình Thuận, xă Ðức Minh n’hanh thôn Tây Sơn, Ðôn Sơn, xă Long Sơn (Dak Mil) lĕ gĕh âk ngăn ntŭk trong iơh m’hĭk têh tâm ban ngla dak tâm kalng trong. Ta ăp ntŭk trong tâm thôn Dak Tân, Dak Sơn bơh xă Nam Xuân (Krông Nô) neh trong băn rlâm, hăch lĕ rngôch, nĕ klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah hăn ta trong aơ.

Ôp khâl bu n’kôch ân gĭt, gĕh âk rdeh rdeng choih jâk ir hăn ta trong aơ yor lah trong aơ ntŭk pah kan mât uănh trong mô gĕh dơm ntŭk kan gơi kân rdeh rdeng jâk n’hanh phung kan ksiêm gung trong, kảnh sát iê hăn ksiêm đah ăp ntŭk trong têh ba bă.

Âk ngăn rdeh têh rdeng choi jâk ir hăn ta trong n’gor 3

Choih dơi bu sâl prêh lơ 30 – 40 cm, rlau âk đah nau nkra rdeh gơi dreng ndơ

Ăp ntŭk trong ta xă Nam Xuân (Krông Nô) âk ngăn ntŭk iơh, ntu lung têh

Phạm Khánh

2,403
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.