Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng nau kan mât n'jrăng n'har bri lam bu nuyh bon lan nâp phêt

22/06/2022 17:38 G6T+7

Pah kan tĕng Nau ntĭm gai mrô 01/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ ndâk nau kan "Lam bu nuyh bon lan pah kan mât neh ntu, mât đăp mpăn n'har bri dak tâm nau rêh mhe abaơ", Mpôih Ntĭm gai Ka han Mât n'har bri n'gor lĕ mbơh dăn Ủy ban Bon lan n'gor ndâk jru huy nau kan, ndơ kan tâm lam n'gor.

Ka han mât n'har bri mbơh ntĭm bu nuyh bon lan bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) mât trong n'har bri, gâng lŭ

Tâm nĕ, ta 7 xă n'har bri n'gor lĕ ndâk njêng gĕh 73 tổ/556 bu nuyh pah kan uănh mât đăp mpăn nau rêh ta ăp thôn, buôn, bon, bản; 27 m'bŭch kan, 568 r'năk sa, 414 bu nuyh pah kan mât 80 km trong n'har bri; 7 m'bŭch kan, 476 r'năk sa, 201 bu nuyh pah kan mât 61 gâng lŭ, n'har bri dak. Kơp êng ta năm 2021, phung Ka han Mât n'har bri, ăp tổ mât n'har bri n'hanh gâng lŭ lĕ pah kan ndrel ma ăp m'bŭch n'hanh Bu nuyh Bon lan hăn ksiêm mât n'har bri, muih gâ ta gâng lŭ gĕh 140 tổ/420 bu nuyh kan.

Bu nuyh bon lan xă Thuận Hà (Dak N'Soong) pah kan ndrel ma kan bộ ka han Mpôih Mât n'har bri Dak Tiên hăn ksiêm mât n'har bri

Ndâk nau kan ân Bu nuyh bon lan mât n'har bri n'hanh gâng lŭ sâm kơl ndâk njêng n'hanh bư nâp phêt nau kan mât n'har bri, n'hao nau dăng tâm nau kan mât, mray neh ntu bri dak tâm lam n'gor.

Ka han mât n'har bri mpôih Dak M'Bai mbơh hưn nau kan đah tổ mât n'har bri n'hanh gâng lŭ xă Dak Lao (Dak Mil)

Phan Tân

240
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.