Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng yor r'noh tăch phân hao

17/02/2022 10:20 G2T+7

Ntơm dŭt năm 2021 tât abaơ, ăp ntil phân sui tăch hao nao nao, bư nau kan mât chăm ăp ntil tơm tăm bu nuyh bư mir mâp âk nau jêr jŏk. Abaơ, phân đạm, kali tâm du r'keh prăk du bao 50 kí, hao tâm 400.000 - 450.000 rhiăng du bao. Ăp ntil phân tăch abaơ gĕh Kali bột 13 r'keh prăk du tân; Kali tâm 17 r'keh prăk du tân; phân DAP nâu tâm 23 r'keh prăk du tân n'hanh ăp ntil phân bă bă hao tay...

Abaơ, n'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba dôl n'hưch bu nuyh bon lan bư mir tĕng kơt nau kan sui phân di ma tơm tăm. Tâm nĕ, bu nuyh bư mir sui iê tay phân vô cơ, sui âk tay phân hữu cơ, phân đa vi lượng, nkra phân vi sinh gơi dŏng sui ân ăp ntil tơm tăm... Bu nuyh bon lan n'hao tay nau kan mât rong ăp ntil ntil mpô mpa gĕh: be, ndrôk, rpu, iăr, sur, pêp... gơi têm nkrem phân sui ân ăp ntil tơm tăm gơi trŭnh tay r'noh prăk r'văt phân sui vô cơ, sâm bư neh ntu uĕh, tơm tăm hao jêng.

R'noh phân Ðức (ENTEC 20-10-10+35) hao rlau 300.000 rhiăng du bao đah năm 2021

R'noh phân tăch kh'lay, nĕ âk r'năk bu nuyh bon lan nkra êng phân sui ma ca phê

Âk r'năk pơk huy nao kan rong be sŏk ĕk sui ân tơm ca phê – tiêu

Trường Thịnh

411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.