Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl has kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê

30/06/2022 17:11 G6T+7

Ban Minhx cxưx xênhr kror nhis tsov cưv Hôix nghis kra xur mông chinhr sach, phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Bor shênhv đuôz Đăk Nông thor sâu xang iz cxa nôix jung tsinhv ntơưv chuên đêx.

 

Nôix jung zov chênhr ntơưv hôix nghis zos Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ); muôx 10 jưs anr.

Tsangz cxênhx lo uô sâuv thangx tsangv chor xar, jêx jos thangx tsangv ĐB DTTS & MN; hur ntơư, ưu tiên hâur pâuk đăngs jul ntơưv Tsangz cxênhx đâux tư trâu chor trôngx qơư txov nhev tiv zix (xar txov nhev tiv zix, jos txov nhev tiv zix), xar an toanx khu (ATK) thuôx thangx tsangv ĐB DTTS & MN.

Đôir tươngs ntơưv Tsangz cxênhx zos xar, jos thangx tsangv ĐB DTTS & MN; tsêr nênhs, car nhênhs minhx cxưx nênhs tsơưs; tsêr nênhs, car nhênhs nênhs Choz Tsiz zo schuôz zis pluôl, jê pluôl uô nênhx nhoz xar, jos txov nhev tiv zix; joanh nghiex, hơx tac xar, liên hiêx hơx tac xar, chor tsov cưv cinh têr hoax đôngx ntơưv trôngx qơư chor xar, jos txov nhev tiv zix.

Mux tiêu tangs nro ntơưv tsangz cxênhx: Khai thac tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv chor trôngx qơư hur thangx tsangv ĐB DTTS & MN; hlôngr yaz sangr tos, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr, bov đamv an sinh tsôngv langx; txu pluôl chênhr, truôx đrênhk, grul greiv jux jul cêv đêz keiz uô nênhx, thu nhơx fênhx đrăngz ntơưv thangx tsangv so trâu fênhx đrăngz tsongs ntơưv tangs nro têz qơưs; txu jux jul chor xar, jos txov nhev tiv zix; cui hhoaix, săp xêp, bur chir truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv, cxiv tsang cêt câur hax tângx cinh têr-tsôngv langx iz tuôv cxix, liên thangx tsangv, txuôl trâu chor thangx tsangv phuôv tsangr; phuôv tsangr tangs nro zor zux, đox tos, y têr, văn hoar; hlôngr txangr muôx kangz hâu luz nênhx ntơưv Pêx xinhv…

(yuôr haz)

Quốc Sỹ

352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.