Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm

30/06/2022 17:11 G6T+7

M'bŭch kan Bu nong n'gor mhe ndâk nar Rbŭn mbơh nau kan, ntĭm nau kơl, pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm tâm bu nong iê bu nuyh. Báo Dak Nong dăn mpơl ăp ntil nau kh'lay tơm bơh ntil nau kan.

 

Nau kh'lay ngăn ngăn bơh nar rbŭn aơ lah Nau kan bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô  1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ); gĕh 10 ntil ndơ kan.

Nau kan aơ dơi bu ndâk kan ta ăp xă, thôn ntŭk bon lan iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk; tâm nĕ, nau kơl lor bơh Nau kan aơ nsu ma ăp ntŭk gĕh nau rêh jêr jŏk (xă gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn), xă an toàn khu tâm mpeh bon lan iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk.

Bu nuyh dơi bu kơl bơh Nau lah aơ lah ta ăp xă, thôn ntŭk bon lan iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk; r'năk sa, bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh, r'năk sa, bu nuyh bu nong Yuăn kơp lah r'năk o-ach, dăch o-ach ta ăp xă, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn; doanh nghiệp, hợp tác xă, liên hiệp hợp tác xă, ăp m'bŭch kan wăng sa ta ăp xă, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn.

Ndâk nau kan aơ gơi: Sŏk dŏng ndơ gĕh, nau uĕh bơh ăp n'qual tâm ntŭk  bon lan iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk; r'gâl mhe nau njêng, hao dăng nau wăng sa, đăp mpăn nau rêh bri bon; trŭnh ngăch nau rêh o-ach, nâp phêt, tâm nklaih dăch nau rêh ndrŏng ma o-ach, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tâm lam nau lam bri dak; trŭnh r'noh xă, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn; quy hoạch, dăp, dơm đăp mpăn ntŭk rêh bu nuyh bon lan, ndâk njêng nau kan nkra ngih wâl gung trong tâm nau wăng sa- nau rêh bon lan, tâm r'nglăp ăp ntŭk, ăp mpeh gĕh nau hao; hao lĕ r'ngôch nau ntĭm nti săm bŭt, ntĭm nau kan, y tế, nau way; gơi Bu nuyh bon lan gĕh nau rêh plăch r'gâl...

(Hôm e)

Quốc Sỹ

350
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.