Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm

04/08/2022 14:59 G8T+7

Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).

Nau kan 3: N'hao nau kan bư mir, mât tăm bri nâp phêt, hao dŏng ndơ gĕh, ndơ dăng bơh ăp ntŭk gơi pah kan tăch r'văt drăp ndơ tĕng chuỗi giá trị

Nau kan jê 2: Sâm kơl hao nau bư mir jan ba tĕng chuỗi giá trị, mpeh tăm tơm bư dak si kh'lay, n'hao nau kan tăch r'văt, ndâk njêng nau kan n'hanh joi bu nsu ta ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk.

* Ntil nau kan mrô 1: Sâm kơl hao nau bư mir jan ba tĕng chuỗi giá trị

- Bu nuyh dơi bu kơl: R'năk sa gĕh nau rêh o-ach, dăch o-ach. Sâm kơl lor ân ma r'năk gĕh nau rêh o-ach yor bu ur bư tơm r'năk sa n'hanh lah du huê bu nuyh dơm dơi pah kan, trực tiếp mât rong bu nuyh tâm r'năk mô hôm dơi pah kan mô rĭ mô hŏ tât năm dơi pah kan; r'năk sa rêh ta ăp ntŭk gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên.

+ Ăp doanh nghiệp: (pah kan, nkra, tăch r'văt drăp), Hợp tác xă tĕng pah kan chuỗi giá trị gĕh ntơm 70% lĕ r'ngôch bu nuyh pah kan lah bu nong iê bu nuyh.

+ Ntŭk kan: Ăp xă, thôn tâm ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk.

- Ntil nau kan: Sâm kơl lor ndâk njêng ntŭk gĕh ndơ dŏng kan đăp mpăn, sâm kơl ntĭm kĩ thuật n'hanh mrây nau uĕh lĕ r'ngôch, hao nau blau nkra, bư ăp ntil ndơ n'hanh hao joi ntŭk tăch r'văt.

+ Sâm kơl bư gĕh ndơ dŏng kan, tơm tăm, mpô mpa rong, ndu ndơ kĩ thuật;

+ Ntĭm kĩ thuật pah kan, nau kan mât, mât chuỗi giá trị, nau blau joi, pơk huy ntŭk tăch r'văt;

+ Ntĭm nau kan tĕng kĩ thuật n'hanh mrây nau uĕh lĕ r'ngôch; ndâk nkra, đăng kí thương hiệu, ntĭm ntŭk gĕh nkra ndơ; ăp ntil nau mbơh, pơk huy ăp kênh tăch r'văt;

+ Sâm kơl hao nau pah kan bư mir jan ba, tăm mât bri n'hanh rong tui ka;

+ Sâm kơl hao ăp ntil nau kan n'hanh dịch vụ;

+ Sâm kơl ăp ntil nau kan sinh kế yor bon lan dăn kan, tâm di đah nau way, nau rêh ôi mhau, nau ŭch gĕh bơh bon lan; tâm di ma Nau kan n'hanh di nau way pháp luật.

(Hôm e)

Quốc Sỹ

374
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.