Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê

28/07/2022 16:30 G7T+7

Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).

Jưs anr 3: Phuôv tsangr uô kôngz lông, hangr truôx đrênhk, phat hui tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv chor thangx tsangv făngz chia sanv xuât hangx huv trơưs cangz grê

Tiêuv jưs anr 1: Phuôv tsangr cinh têr kôngz lông, hangr jôngr truôx đrênhk cênhz por vêv hangr jôngr haz cxangz sâu trâu pêx xinhv 

* Tiz nênhs:

+ Chuôz zis ĐB DTTS, chuôz zis nênhs Choz Tsiz pluôl tangz tov uô nênhx truôx ntơưv chor xar thangx tsangv II, III thuôx thangx tsangv ĐB DTTS & MN, muôx uô trơưs iz cxa hoax đôngx por vêv haz phuôv tsangr hangr jôngr li hur kangz nuôr: Por vêv, xor zus hlangr hangr jôngr tưx nhiên; chok hangr jôngr, ntông lâm sanv iz făngz ntông sâuv angr cui hoaix phuôv tsangr hangr jôngr tâu Têz qơưs zos angr; nhênhx khoanr por vêv hangr jôngr; 

+ Côngx đôngx pêx xinhv jêx jos thuôx chor xar thangx tsangv II, III thuôx thangx tsangv ĐB DTTS & MN lo zos hangr jôngr trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx tangz tov por vêv hangr jôngr tâu zos los sis hangr jôngr nhênhx khoanr.

* Nôix jung:

+ Pangz khoanr por vêv hangr jôngr trâu angr hangr jôngr Têz qơưs zos trâu Ban cangr hangr jôngr đax jungs, hangr jôngr phangx pangz; chor angr hangr jôngr đax jungs, hangr jôngr phangx pangz tâu Têz qơưs zos trâu chor tsov cưv cinh têr trơưs cui đinhs nhis nuôr; chor angr hangr jôngr tưx nhiên zos UBND cxênhx xar trưx tiêp cangr;

+ Pangz por vêv hangr jôngr trâu hangr jôngr cui hoaix zos hangr jôngr phangx pangz haz hangr jôngr uô nox zos hangr jôngr tưx nhiên tưz zos trâu côngx đôngx, chuôz zis;

+ Pangz xor zus hlangr muôx chok hangr jôngr cxangz; 

+ Chor angr tâu cui hoaix phuôv tsangr hangr jôngr uô nox tưz zos truôx, ntêr trâu chuôz zis tâu pangz iz jas trâu tsu cix xuz thơưx chia chok hangr jôngr uô nox ntơưv zuôr chêr ntông, ntông lâm sanv tov đrâu chêr ntông;

+ Pangz chok ntông phangx pangz trâu chor angr tâu cui hoaix chok hangr jôngr phangx pangz tưz zos trâu chuôz zis trơưs cui đinhs nhis nuôr. Chuôz zis tâu sir zôngv kror jông ntơưv hangr jôngr trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx lus hangr jôngr haz chor cui đinhs cil txus;

+ Pangz njaz trâu chuôz zis pluôl, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs por vêv hangr jôngr, xor tu hangr jôngr cxangz, chok hangr jôngr uô nox, phuôv tsangr lâm sanv iz făngz chêr ntông, chok hangr jôngr phangx pangz.

Q.S

476
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.