Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm

28/07/2022 16:30 G7T+7

Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).

Nau kan 3: N'hao nau kan bư mir, mât tăm bri nâp phêt, hao dŏng ndơ gĕh, ndơ dăng bơh ăp ntŭk gơi pah kan tăch r'văt drăp ndơ tĕng chuỗi giá trị

Nau kan jê 1: N'hao nau kan bư mir, mât tăm bri nâp phêt tâm r'nglăp đah nau kan mât bri n'hanh joi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan ân ma bu nuyh bon lan

* Bu nuyh dơi bu kơl:

+ R'năk sa bon lan bu nong iê bu nuyh, r'năk bu nuyh Yuăn gĕh nau rêh jêr jŏk dôl rêh đăp dôl rêh n'hanh pah kan ta ăp xă mpeh II, III tâm ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk, gĕh du ntil nau kan mât n'hanh hao tăm bri: Mât, n'king tăm bri krŏng; tăm bri, tơm si sŏk si ta neh tâm pă tăm bri dơi Bri dak jao; dơn mât uănh bri;

+ Ntŭk rêh bu nuyh bon lan ta ăp xă N'hao nau kan bư mir, mât tăm bri dơi bu jao mât bri tĕng nau n'hêl pháp luật dôl pah kan mât bri n'hanh dơn mât.

* Ntil nau kan:

+ Sâm kơl jao mât bri đah neh bri Bri dak jao ân M'bŭch kan mât bri đặc dụng, bri r'nă n'jrăng; r'noh bri đặc dụng, bri r'nă n'jrăng dơi Bri dak jao ân ma ăp phung kan mât tĕng nau n'hêl abaơ; r'noh neh bri gĕh ơm yor Ủy ban bon lan xă dơn mât;

+ Sâm kơl jao mât bri đah bri bu quy hoạch lah bri r'nă n'jrăng n'hanh bri tăm sŏk tơm si lah bri gĕh êng lĕ jao ma ăp bon lan, r'năk sa;

+ Sâm kơl jao mât n'king bri tăm mhe;

+ Lah r'noh neh bu quy hoạch gơi n'hao tăm bri lĕ jao ma bon lan gĕh nau đăp mpăn, jŏ ân ăp r'năk dơi bu kơl du tâ gơi tăm bri sŏk tơm si, tơm si bă bă;

+ Sâm kơl tăm bri r'nă n'jrăng đah neh dơi bu quy hoạch tăm bri r'nă n'jrăng lĕ jao ma ăp r'năk mât tĕng nau n'hêl. R'năk mât bri dơi gĕh prăk yor mât bri tĕng nau n'hêl bơh luật lâm nghiệp n'hanh ăp m'bŭch kan bă bă n'hêl;

+ Sâm kơl ân phe sa ma r'năk gĕh nau rêh o-ach, r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh mât bri, n'king mât tăm bri, tăm bri sŏk tơm si, tơm si bă bă, tăm bri r'nă n'jrăng.

Q.S

475
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.