Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm

14/07/2022 23:00 G7T+7

Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).

Nau kan 1: Klaih nô nau mô tŏng neh gŭ, wâl gŭ, neh bư mir, dak dŏng:

Nau kan mrô 02: Kơl wâl gŭ: Kơl nkra 01 wâl tĕng nau way bu nuyh bon lan, định mức kơp tĕng nau nkra 01 wâl cấp 4 gĕhm 3 ntil nau dăng (nhar dăng, meh- mblir dăng- tôn dăng).

Nau kan mrô 03: Kơl neh bư mir, plăch r'gâl ndơ kan: R'năk bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach; r'năk bu nong Yuăn dôl rêh ta ntŭk gĕh nau rêh jêr jŏk, thôn gĕh nau rêh jêr jŏk ngăn ngên ta ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk, dơm rnhuăl nhŭp tui ka khă nĕ mô gĕh mô rĭ mô tŏng 50% r'noh neh bư mir jan ba tĕng nau n'hêl tâm n'gor dơi bu kơl du nau tâm bar ntil ndơ kan aơ:

+ Kơl ân trực tiếp neh bư mir: R'năk mô gĕh neh bư mir lah ŭch dăn dơi n'gâng kan bri dak n'qual sâm kơl ân neh bư mir;

+ Kơl plăch r'gâl ndơ kan: Lah n'gâng kan bri dak n'qual mô gĕh neh pă bư mir lah r'năk mô gĕh neh gŭ mô tŏng neh bư mir dơi bu r'gâl ndơ kan êng...

Nau kan mrô 04: Kơl dak dŏng:

+ Kơl dak dŏng phân tán: Sâm kơl prăk gơi r'văt ndơ dŏng mô rĭ nkra ntu n'gân dak dŏng tâm r'năk sa;

+ Kơl dak dŏng du bon lan: Nsu nkra ntŭk n'tŭk n'gân dak dŏng tĕng nau kan dơi n'gâng kan bri dak trŭnh kan. Kơl lor ma bu nuyh bon lan rêh ta ntŭk mô tŏng dak, gĕh âk dak boh, ntŭk gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên, ntŭk mô gĕh dak mô rĭ mô tŏng dak kloh dŏng.

(Hôm e)

Quốc Sỹ

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.