Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong hăn ăp bon ta Dak Nia iơh hô ngăn

07/10/2021 16:50 G10T+7

Trong hăn ntơm bơh Wâl săm bŭt tiểu học N'Trang Lơng, bon Bu Kol hăn tât ta bon Cây Xoài, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) jong rlau 5km lĕ iơh jŏ năm aơ.

Tĕng bu nuyh bon lan n'kôch, yor ta trong aơ gĕh 2 ntŭk bu sŏk lŭ, ăp rdeh têh rdeng lŭ nchuăt ăp nar nĕ bư trong aơ iơh. Âk ntŭk ta trong aơ lŭ leng plôk, jêng ntu hŭng, âk ntu dak hăt têh, ntu dak hăt jê; bar đah trong bong dak hoch hĭp chăt bêng, lah mih têh âk ntŭk dak hoch tât ta trong bư gĕh ntu hŭng jru 40 - 50 cm iang dak. Ta ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan bĭt rdeh hăn ta trong aơ mprah rdeh nao nao yor trong iơh... Ăp n'gâng kan, bon têh ngăch ndâk nau pah kan gơi nkra tay ân di, gơi bu nuyh bon lan gĕh trong uĕh nơih rdeng drăp ndơ.

Bu nuyh bon lan bĭt rdeh jêr ngăn lah hăn ta trong aơ

Âk ntŭk gĕh ntu dak hăt jru 40 - 50 cm

Du nar gĕh âk rdeh têh rdeng lŭ luh lăp hăn ta trong aơ

Trường Thịnh

660
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.