Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Ðức n'hao dăng nau pah kan nkra trong hăn ta bon lan

14/10/2021 14:33 G10T+7

Jêh rlau 10 ndâk bư tĕng Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, trong ăp mpeh tâm bon lan n'qual Tuy Ðức rlau nar rlau dơi bri dak nkra uĕh gơi gĕh trong hăn nơih ma bu nuyh bon lan.

Trong hăn ta xă Dak Bŭk So - Quảng Trực dơi nkra, sâm kơl bu nuyh bon lan gĕh trong nơih luh lăp

Tâm ăp năm lĕ lăn, n'qual lĕ dăn gĕh 553 r'me prăk gơi ndâk nkra ngih wâl gung trong tâm bon lan, bu nuyh bon lan ân nđâp 4 hec ta neh; kơl âk r'me prăk n'hanh rhiăng nar pah kan. 

Trong hăn ta xă Quảng Tân - Quảng Tâm, xă Dak R'tih dơi nkra jêng trong dak blĭt

Tă bơh prăk bon lan gĕh kơl, n'qual ndâk, nkra mhe, nkra tay gĕh rlau 182 km trong hăn tâm bon lan. Abaơ, lam n'qual lĕ nkra gĕh 362,49 km trong hăn tâm bon lan. 

100% thôn, bon tâm lam xă gĕh 1 tât 2km trong bê tông...

Trong lĕ dơi nkra uĕh gĕh 64,7 km; trong hăn ta thôn, bon, trong mpeh bon dơi nkra uĕh gĕh 285,49 km; trong hăn tâm lŏ dơi nkra uĕh tâm 12,3 km...

Trường Thịnh

662
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.