Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsơx tưx an toanx zos thông bov đamv

22/09/2022 17:49 G9T+7

Txix 20/6 txus 20/9, Công an xênhr tưz krêz cao điêmv cxênhz yuôx, xưv lir chor hanhx vi cxuv chei, tinhx hinhx tsơx tưx an toanx zos thông sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, lưx lươngs CSGT tangs nro xênhr tưz sir jul uô jas cao điêmv xưv lir hênhr yangx chor nênhs cxuv chei xưs li: cxuv chei nôngx đôx cônx haz yêz langx đhâu, nhangr đhâu, môngl chênhr đhâu tôc đôs…

Đhâu yangx 2 hli uô, lưx lươngs CSGT tangs xênhr tưz puv pâuz haz sâu biên banv 4.557 lênhx nênhs cxuv chei, sâu cuêt tinhv pluô nux kho bax Têz qơưs yangx 6,2 tiv nhiax; ntês tuôr 1.298 luz yêz (72 yêz ô tô haz 1.226 yêz mô tô); 728 lênhx mangl ru tsês ntơưr tso chei tsangr yêz, băngx tsưngr chiv chuên môn. Zos li, hur 2 hli 7 haz 8/2022, tai nanx zos thông txu tangs nro 3 tiêu chir txu 2 chuôv, 2 tus nênhs tuôs haz 3 tus nênhs mangl moz so li đrul six shông 2021, tsi muôx chor chuôv tai nanx zos thông zov chênhr hênhr yangx.

Lưx lươngs CSGT sox njuôl, cxênhz seiz, pluô cxuv chei an toanx zos thông

Canhv sat zos thông, Công an xênhr cxênhz njuôl nôngx đôs cônx trâu nênhs tsangr yêz mô tô sâuv ntu Têz qơưs cêr 14

Lưx lươngs CSGT, Công an xênhr cxênhz yuôx yêz kruô sâuv Têz qơưs cêr 14

Mai Anh

142
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.