Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau đăp mpăn bĭt rdeh hăn ta trong dơi mât uĕh lăng

22/09/2022 17:49 G9T+7

Ntơm lơ 20/6 tât lơ 20/9, Công an n'gor ndâk nau kan hăn ksiêm, nhŭp kuh bu gĕh nau tih bĭt rdeh, nô nau đăp mpăn bĭt rdeh hăn ta trong dơi mât uĕh lăng. Tâm nĕ, phung Cảnh sát mât bu bĭt rdeh hăn ta trong nhŭp kuh âk ăp bu gĕh nau tih: ngêt ndrănh bĭt rdeh n'hanh bĭt rdeh rdeng âk ndơ, rdeh jong, rdeh nchuăt ngăch...

Jêh 2 khay pah kan, phung Cảnh sát mât bu bĭt rdeh hăn ta trong n'gor lĕ saơ n'hanh nhŭp kuh 4.557 bu nuyh gĕh nau tih bĭt rdeh hăn ta trong, kuh prăk nôp Bri dak gĕh rlau 6,2 r'me prăk; nhŭp krŭng 1.298 rdeh (72 rdeh ô tô n'hanh 1.226 rdeh mô tô); 728 bu nuyh bu sŏk săm bŭt dơi pĭt rdeh, săm bŭt chứng chỉ. Yor nĕ, tâm 2 khay 7 n'hanh khay 8, nô nau tâm tom rdeh trŭnh 3 tiêu chí trŭnh 2 tâ tâm tom, 2 bu nuyh khĭt n'hanh trŭnh 3 r'noh bu nuyh sôt săk jăn đah ăp khay aơ năm 2021, mô gĕh nô nau tâm tom rdeh gĕh âk bu nuyh khĭt.

Phung Cảnh sát mât bu bĭt rdeh hăn ta trong hăn ksiêm, mât, nhŭp kuh bu gĕh nau tih bĭt rdeh hăn ta trong

Cảnh sát mât bu bĭt rdeh hăn ta trong, Công an n'gor ksiêm bu nuyh bĭt rdeh ngêt ndrănh ma mô ta trong Bri dak 14

Phung Cảnh sát mât bu bĭt rdeh hăn ta trong, Công an n'gor ksiêm rdeh rdeng bu nuyh ta trong Bri dak 14

Mai Anh

141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.