Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs cxuv ma túy muôx ntâu yangx

07/04/2022 09:04 G4T+7

Tsơưv tas cơ cuan tsưc năng, cxuô trôngx qơư muôx ntâu sir jul hur đâur tranh phangx, tangr ma túy tangz sis nênhs cxuv ma túy tsinhv muôx cxangz, ntâu hênhr.

Shông 2021, lưx lươngs công an xênhr tưz puv pâuz, ntêk 187 jas, 312 tus nênhs grang, chox, muôs zuôr, tsov cưv sir zôngv cxuv chei tsât ma túy, chor jas nde cxangz 3,33% so li shông 2020. Tiv zix mas tinhx tsangs muôs zuôr, grang cxuv chei ma túy hur thangx tsangv tsôngv box Môngz. Hanhx vi chok đrox muôx tsât ma túy (cần sa) cxuv chei muôx ntâu.

Chuôz tangv ma túy nuz 27/3/2022

Yaz nuôr, nuz 27/3/2022, ntơưv xar Đăk Ngo (Tuy Đưc), Phongx Canhv sat điêux tra nênhs cxuv lus ma túy Công an xênhr Đăk Nông tưz cênhz đrul chor đơn vix cil txus ntêk Hạng Seo S (zus shông 1994) nhoz ntơưv xênhr Đăk Nông lus hanhx vi muôs zuôr cxuv chei tsât ma túy, thu 2 poz heroin cênhz iz cxa chuôz tangv cil txus. Krêz đangr điêux tra, Phongx Canhv sat điêux tra nênhs cxuv lus ma túy yơưz phơưz chênhr mangx qơư hoz ntơưv Sùng A D (zus shông 1983) nhoz ntơưv xênhr Điện Biên puv haz thu lo muôx li 1kg ma túy poz jêz.

Chuôz tangv jas ma túy nuz 27/2/2022

Uô ntêx ntơư, nuz 27/2/2022, ntơưv xar Đăk Gằn (Đăk Mil), lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz ntêk lo 3 lênhx nênhs tangz tov chox grang cxuv chei 10 poz heroin tov Lào lus Việt Nam muôs. Nuôr zos cêr muôs zuôr, grang cxuv chei tsât ma túy đhâu têz qơưs thơưx jas haz chor ma túy ntâu hlo uô ntêx txus nuôr lo lưx lươngs Công an Đăk Nông đâur tranh, ntêk đrul phương thưc, thuv đoans los six tinh vi.

Bảo Ngọc

492
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.