Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phung tăch r'văt ma tuý rlau nar lau âk

07/04/2022 09:04 G4T+7

Âk m'bŭch kan, ăp n'qual lĕ âk nau nsrôih tâm nau kan tâm lơh n'jrăng, n'gang phung tăch r'văt ma tuý khă nĕ phung tăch r'văt ma tuý rlau nar rlau âk, gĕh nau jêr.

Năm 2021, phung kông an n'gor lĕ saơ, nhŭp 187 tâ, 312 bu nuyh mpôn, rdeng, tăch r'văt, dŏng ma túy tih, r'noh tâ gĕh hao 3,33% đah năm 2020. Tâm nĕ gĕh nô nau tăch r'văt, rdeng ma túy ta mpeh bon lan bu nuyh Mông. Nau kan tăm tơm gĕh chất ma túy (cần sa) tih saơ gĕh âk nau jêr jŏk.

Ma tuy bu gĕh nhŭp lơ 27/3/2022

Mhe aơ, lơ 27/3/2022, ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức), Jrô Kảnh sát ksiêm joi bu nuyh gĕh nau tih tăch r'văt ma tuý Kông an n'gor Dak Nong pah kan ndrel ma ăp n'gâng kan lĕ nhŭp Hạng Seo S (deh năm 1994) ntŭk rêh ta n'gor Dak Nong yor gĕh nau tih tăch r'văt ma tuý, nhŭp sŏk gĕh 2 banh heroin n'hanh ăp ntil ndơ. Pơk huy nau ksiêm, Jrô Kảnh sát ksiêm joi bu nuyh gĕh nau tih tăch r'văt ma tuý ksiêm wâl gŭ Sùng A D (deh năm 1983) ntŭk rêh ta n'gor Ðiện Biên saơ n'hanh nhŭp sŏk gĕh du kí ma túy lŭ.

Ma tuy bu gĕh nhŭp lơ 27/2/2022

Lor nĕ dơh, lơ 27/2/2022, ta xă Dak Găn (Dak Mil), phung Kông an Dak Nong lĕ nhŭp 3 nuyh dôl rdeng tih 10 mlâm banh heroin ntơm bơh Lào tât ta Việt Nam tăch. Aơ jêng phung way tăch r'văt, rdeng ma túy lam ăp n'gor tâm bri dak tơm gĕh n'hanh r'noh âk ngăn ngăn ntơm bơh kăl e tât abaơ dơi phung Kông an n'gor Dak Nong lơh, nhŭp tĕng nau kan, nau mĭn lĕ mpôn mô dơi bu gĭt.

Bảo Ngọc

493
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.