Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tinhx tsangx tsinhz nangv ntul, plơưr cêr nhoz Kiến Đức

10/03/2022 10:53 G3T+7

Sâu ntâuv ntu cêr nhoz thix trânr Kiến Ðức (Ðăk R’lâp), tinhx tsangx ntâu cơ sơv muôs zuôr, uô langx luôv tsinhz nangv ntul cêr tsês trâu nênhs môngl tơư muôx ntâu hênhr. Iz cxa ntu cêr hax ziav tox tsongs ntâu cơ sơv cinh joanh muôs zuôr lov jêv ntưl xưs li N'Trang Lơng, Lê Thánh Tông, Nguyễn Tất Thành..., tinhx tsangx nuôr muôx ntâu hênhr.

Tsi tangs li ntơư, ntâu cưv hangx langx luôv tsinhv đhok bangv hiêus, tsang tsêr vur, tsinhz nangv zôngv ntul cêr. Kror nuôr tsi tangs pôngz tsâts tưs an toanx trâu nênhs môngl tơư, mas tsinhv uô tsi jông gâux, vangv minhx cêr đrôngl hênhx jêx jos yaz. Chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng tsuv sir jul xưv lir chia muôx cêr đangr pho, uô jông gâux đrôngl njuôz-hur saz-jông gâux, bov đamv an toanx zos thông.

Ô tô, yêz mair đrêk su tangr tangs cêr tsês trâu nênhs môngl tơư ntơưv cêr N’Trang Lơng

Ntâu kror qơư ntul cêr ntơưv Kiến Đưc mangl tsinhz nangv

Ntâu chuôz zis tsinhz nangv ntul, plơưr cêr chia uô qơư muôs zuôr, uô pôngz an toanx zos thông

Y Sơn

894
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.