Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tinhx tsangx nênhs môngl tror cêr sâuv ntu cêr Hồ Chí Minh trinhv muônx ntâu

30/09/2021 16:38 G9T+7

Nuz 20/5/2021, WBPX xênhr Đăk Nông tưz muôx văn banv cui đinhs tsov cưv môngl lus sâuv cêr Hồ Chí Minh ntu môngl đhâu đrôngl Gia Nghĩa.

Trơư ntơưs, WBPX xênhr tso chei môngl iz făngz trâu 2 cangz yêz hônr hơx tov cơưs iz făngz sâuv ntu cêr nuoorr; tsưr đrêl, su chor yêz taiv yangx 3,5 tênhr haz yêz thâux kruô yangx 16 qơư nhoz pul…

Đhâu seiz, muôx ntâu lênhx thâuv môngl lus tsinhv yôur tinhx tsangx cxuv chei. Tinhx tsangx môngl tror cêr haz ntâu yêz lux su, đrêl tưz uô trâu cangz cêr mangl graiv zâu, their tov hâur ntêx. Chor yêz môngl lus tsi puv tov hâur cêr zôngx ziv muôx tai nans zos thông.  

Txix nuz 20/5/2021, WBPX xênhr txưr chor yêz môngl lus 2 tol sâuv cêr Hồ Chí Minh đhâu đrôngl Gia Nghĩa

Iz cxa yêz ô tô tsinhv môngl tror cêr ntơưv cangz cêr tov cơưl cêr Hồ Chí Minh, ntu đhâu đrôngl Gia Nghĩa

Tinhx tsangs môngl tror cêr, môngl chênhr, hlang cêr truôv sâuv ntu cêr Hồ Chí Minh tsinhv muôx ntâu

Trường Thịnh

724
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.