Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô nau rdeh hăn mô di mpeh ta trong Hồ Chí Minh hôm e âk

30/09/2021 16:38 G9T+7

Lơ 20/5/2021, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong lĕ gĕh săm bŭt ntĭm ndâk nau kan bĭt rdeh ta trong Hồ Chí Minh ntŭk găn ta bon têh Gia Nghĩa.

Tĕng nau pah kan aơ, Ủy ban bon lan n'gor ân bĭt rdeh du mpeh trong đah 2 mpeh trong hỗn hợp đah ăp mpeh ta trong aơ; mô dơi nkân, đah ăp rdeh jâk rlau 3,5 tân n'hanh rdeh rdeng bu nuyh rlau 16 ntŭk gŭ...

Tĕng uănh saơ, hôm e gĕh âk bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih. Nô nau bu nuyh bĭt rdeh hăn mô di mpeh n'hanh âk rdeh têh nkân n'king bư trong jêng rhăt, n'king măt uănh. Ăp bu nuyh bĭt rdeh ta trong aơ jêr uănh lĕ nơih ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh.

Ntơm lơ 20/5/2021, Ủy ban Bon lan n'gor mô hôm ân ăp rdeh mpâ sĭt plâ hăn 2 mpeh ta trong Hồ Chí Minh ntŭk găn bon têh Gia Nghĩa

Âk rdeh têh hăn mô di mpeh ta trong bơh pĭt ta trong Hồ Chí Minh, ntŭk găn ta bon têh Gia Nghĩa

Nô nau bĭt rdeh hăn mô di mpeh, bĭt ngăch, đăr tih ta trong Hồ Chí Minh hôm e âk

Trường Thịnh

725
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.