Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr cêr 682 tsuv poz, kơưx

18/11/2016 15:55 G11T+7

Nhis nuôr, txux cêr 682 ntêr 24 km, môngs đhâu chor xar Nam Binhx, Đăk Hoax, Đăk Môl (Đăk Song) haz xar Đưc Minh, Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz poz, kơưx. Ntux kruôr pôngs plăngr yâur, ntux nangs mas ntâu ntu cêr tưz uô pangs viv tsi muôx kror, cưx grêl đêx; bông cêr nti, jê tơưv angr kơưx… uô phiv liv tsuô nênhs môngs tơư, yêz mair, ô tô môngs lus.

Xangr mas, cxuô cxênhx, nganhx cis txus tsuv chênhr mangx khu hlôngr chia tuôz nênhs haz cxuô zangv yêz zôngx ziv môngs lus, zangv ntâu chuôv tai nans zos thôngs tsi xangr txus muôx tơưv.

 

Ntơưv jos Đăk Hoax 1, xar Đăk Hoax (Đăk Song) muôx pangs đêx hur plơưr cêr

 

Ntâu ntu cêr tsi muôx kror, cưx grêl đêx mas đêx sinh hoatx, nangs ntưl đhâu tsi tsês uô poz bôngz cêr

 

Ntâu ntu cêr nti, poz uô phiv liv tsuô tuôz nênhs haz cxuô zangv yêz môngs lus

A Trư

4,180
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.