Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr cêr 6 poz hênhr yangx

04/08/2022 14:59 G8T+7

Ntu xênhr cêr 6, ntu môngl đhâu xar Nâm N’Jang (Đăk Song) ntêr muôx 10 km ntâu, nhis nuôr tangz tov poz hênhr.

Trơưs iz cxa pêx xinhv uô nênhx nhoz ntơưv nuôr, zos chor yêz lux thâux nhangr đhâu môngl lus đhâu tsi tsês uô trâu ntu cêr poz. Muôx têx ntu cêr mangl nti têr, sơưr, sâus tuz, ntâu jês nxư, jês keiz đrul chor pangs tuz muôx 40-60 cm ntiv pur đêx.

Ntu cêr caz Nâm N’Jang mangl sâus kơưx, bông cêr tsinhr muôx đêx tâur uô pangs lux

Tinhx sangs nuôr tưz muôx ntêr tangz sis tưz tsi tâu khu, uô cxuôv hav trâu tiz nênhs haz yêz môngl lus đhâu.

Nênhs haz yêz los six phiv liv thâuv môngl lus đhâu chor pangs đêx tuz hur plơưr cêr nuôr

Pâuz tâu, nôngz nhôngl đhâu, iz cxa tiz nênhs haz yêz thâuv môngl lus đhâu ntu cêr nuôr zos bông cêr fêv, tưz muôx ntâu chuôv tai nanx zos thông, siz mas to tơưr grax, nhangr mas tsuv môngl tsêr khu moz chia khu… Zos li, nganhx tsưc năng haz chinhr cuênx trôngx qơư tsuv nzur zov chênhr khu, uô zôngx ziv trâu pêx xinhv môngl lus an toanx, zôngx ziv đuô.

Ntâu ntu cxênhx cxeik luôv cêr mangl nti xangr tangs

Mai Anh

259
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.