Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kror jông thâuv uô CCCD muôx chip điêns tưv

22/09/2022 17:48 G9T+7

Căn cươc tiz nênhs (CCCD) muôx chip điêns tưv muôx ntâu kror jông so li CMND, CCCD zangv kuz. So li CMND, CCCD sir zôngv mar cêv, CCCD muôx chip điêns tưv muôx bov mâtx saz, jung lươngs ndu tsês ntâu, tso chei krơưr tsês ntâu ưngr jungs cênhz xưs li: Cul bê xur, hax tângx khoar bov mâtx công khai, ưngr jungs sinh trăc hocx...

 

Kror jông thâuv sir zôngv CCCD muôx chip:

- Thev CCCD muôx chip muôx bov mâtxx saz, tâu krơưs tsês công nghês tiv zix, uô trơưs sinh trăc hocx chia cangr, mas đăngs pâur tsi tâu. 

- Thev CCCD muôx chip pangz krơưs cxix cxuô chor xur mông, krơưs tâu yangx 30 zangv ntâuz ntơưr tsi thôngx iz zangv xưs li: ntơưr chei tsangr yêz; bov hiêmv y têr; fông ntơưr BHXH; fông ntơưr chuôz zis; ntơưr nhoz tams, ntơưr tsi muôs njêx muôl... mas tiz nênhs tsuôl zôngv CCCD muôx chip zuôr uô tâu chor zos jix sâuv. Txar lur cui trinhx uô hâux lưv, xir por chi phir uô hâux lưv. 

- Tsi tsuv zuôr zos muôx ntơưr xac nhâns ntơưv cơ cuan công an lus tangs nro chor ntâuz ntơưr cil txus xur CMND kuz. 

- Chip sâuv thev CCCD muôx chip tsi muôx pangx tênhz, tsi muôx tsưc năng đinhs vis, sox seiz tsi tâu kror qơư tangz tov nhoz ntơưv tiz nênhs. 

- Jưr liêus tiz nênhs hur chip uô đăngs tsi tâu haz hlôngr pâur tsi tâu thâuv phat hanhx thev. 

Quốc Sỹ

259
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.