Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz phangx tangr nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv

10/08/2022 06:12 G8T+7

Trơưs thôngr cê, txix hli 5/2021 txus 5/2022, sâuv thangx tsangv xênhr tưz muôx 23 chuôv anr đangs nxuô phuôz chuôz tangv, txu 13 chuôv so li đrul six (23/36 chuôv). Công an tangs nro xênhr tưz txaik nhênhx 52 trangz xur lus nênhs cxuv cil txus đangs nxuô phuôz chuôz tangv, tangs nro grê chuôz tangv phuôz yangx 28,17 tiv nhiax. Cơ cuan tsưc năng tưz khơiv tur 23 chuôv, 29 lênhx nênhs cil txus đangs nxuô phuôz chuôz tangv.

Uô ntêx jiênr biênr phưc tax ntơưv nênhs cxuv, tiv zix mas nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv, UBND xênhr cuôs cxênhx wiv, chinhr cuênx cxuô cxênhx zov chênhr chox, tơư kra, hu grul đangs jul ntơưv tangs nro hêx thôngr tsinhz chei haz cxuô cxênhx Pêx xinhv trâu saz đrul đâuv tranh, phangx tangr, kra nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv.

Lưx lươngs Công an Đăk Song kruôz ntuôl pêx xinhv chia chênhr phangx nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv

Hâux lưv kruôz ntuôl, kra zor zux phap luôx lus nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv tsuv tâu tuôr tsês đrăngx đrênhk; huv six kra chor phương thưc, thuv đoans ntơưv nênhs cxuv chia pêx xinhv pâuz uô jông chênhr phangx, tsưr ziv phangx tangr trâu chor nênhs cxuv đangs nxuô phuôz chuôz tangv. Chor chuv trương phuoov tsangr cinh têr-tsôngv langx, cui hoaix, cxiv tsang… Tsuv yangz xur đêz đangr, huv six, công khai, đơưz pâuk chia pêx xinhv tâu pâuz.

Bảo Ngọc

303
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.