Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôngz jac haz plơưr cêr, ntul cêr

02/06/2022 10:36 G6T+7

Sâuv ntâu ntu cêr nhoz plơưr đrôngl Gia nghĩa, ntâu thông jac tso nxur nho, tsi muôx tsâts tưx, tsi jông gâux. Ntơưv ntâu kror qơư, muôx txix 2 txus 3 luz thôngz jac tso jê uô cê, jac lâuz fưx hur cêr, tsư nxaz tsư lưx.

Ntâu thôngz jac tso hlo hur plơưr cêr, iz făngz cêr ô tô, uô tangr cêr môngl lus, ngui hiêmv trâu nênhs tâus cêr. Đơn vix vêv xinhz  môi trươngx haz cil txus tsuv seiz xangv, bur chir đuô chor thôngz jac sâuv cêr cuôs huv, jông gâux, tsi cxuôv hav txus sinh hoax ntơưv pêx xinhv haz bov đamv an toanx zos thông.

Thôngz jac tso ntơưv plơưr cêr vangx xoay ngar 3 Bi Côn, phươngx Nghĩa Trung

Thôngz jac ntơưv cêr 23/3, jê chuv sơưv Đaix ntang suôz-Sang đuôz xênhr

Ntơưv iz cxa ntu cêr, thôngz jac lo “bur chir” hur plơưr cêr uô tsi jông gâux đô thix haz tangr cêr môngl lus

Y Sơn

258
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.