Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nkra thung dơm ndŏk ta Dak Som

06/10/2022 21:31 G10T+7

Khay 7/2022, bu nuyh bon lan ta thôn 3, xă Dak Som (Dak Glong) lĕ ndâk njêng Tổ pah kan ndrel bư ntŭk hăn pâl gĕh 13 thành viên tĕng joi, mpơl, mbơh nau way kăl e: sa bŭt ao nchoh mbăn, đơn, n'hôm, khèn... bơh bu nuyh Mông.

Âk thung dơm n'dŏk dơi bu dơm ta ăp trong hăn tâm thôn gơi bu nuyh bon lan nkhŭt n'dŏk

Tổ lĕ ndâk njêng du đội văn nghệ gơi ntĭm bu năch tât hăn pâl. Tâm nĕ, tổ pah kan ndrel ma M'bŭch mât gai thôn nkrak âk thung dơm n'dŏk uĕh n'hanh nơih dŏng. Thung dơm n'dŏk aơ dơi bu nkra tă bơh tơm n'kar n'hanh sŏk dơm ta âk ntŭk ta trong hăn tâm thôn gơi bu nuyh bon lan dơm n'dŏk jêh dŏng. Ta nar 7 ăp pơh, ăp thành viên bơh Tổ pah kan ndrel dŏng rdeh tât sŏk n'dŏk rdeng sĭt gơi su.

Dŏng rdeh kai rdeng n'dŏk sĭt ta wâl su ân ŭnh sa, mô gĕh klŭp ta trong, ntŭk rbŭn, gơi mât kloh uĕh ntŭk rêh

Rlau 3 khay pah kan, ăp trong hăn tâm thôn abaơ mô hôm gĕh n'dŏk dah sa ơm, trong bon, trong thôn dơi mât kloh, uĕh. Aơ jêng nau kan uĕh, gĕh nau mĭn n'jêng mhe, tâm di dơi he n'hưch, hao dŏng tay tâm nau rêh.

Minh Huyền

251
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.