Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

P'lăch r'gâl ta ntŭk gĕh nau jêr jêng ntŭk gĕh nau rêh đăp mpăn

11/11/2021 09:57 G11T+7

Quảng Sơn lah du xă dơi bu uănh gĕh âk nau jêr jŏk tâm nô nau mât đăp mpăn nau rêh ta n'qual Dak Glong. Gĕh âk nô nau gĕh nau tih hình sự, gĕh nau tih pháp luật, nô nau m'hĭk tâm bon kan hôm e âk.

Nkra ăp ntŭk dơm camera mât đăp mpăn nau rêh ta ntŭk gĕh âk nau jêr jŏk

Ntơm bôk năm 2020, Kông an n'qual Dak Glong ndâk nau pah kan r'gâl mhe nau mât ta ntŭk gĕh nau jêr jêng ntŭk gĕh nau rêh đăp mpăn ta xă Quảng Sơn. Tâm nĕ uănh kh'lay nau pah kan kuăl jă bu nuyh bon lan, nau kan nghiệp vụ kông an, hăn ksiêm vũ trang, nau kan tâm Bu nuyh bon lan,...

Phung kông an ndâk nau kan nchih săm bŭt kchŭt phung m'hĭk; pă săm bŭt rŏ mbơh ntĭm n'jrăng n'gang nô nau mô uĕh tâm bon lan...

Lah du phung pah kan tơm, kông an n'qual pah kan ndrel ma ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, ăp xă ndâk nau kan mbơh ntĭm, n'kôch ân bu nuyh bon lan gĭt, ntĭm nau way pháp luật, tâm r'nglăp nau kan jă đă Bu nuyh bon lan pah kan ndrel n'jrăng phung bư nau m'hĭk, mô nau tih tâm bon lan. Tă bơh ăp ntil nau kan mât đăp mpăn nau rêh tâm bri bon lĕ ndâk tổ mât bon lan, tổ mât đăp mpăn nau rêh tâm bon lan, tổ mât bu ntung ca phê, tổ mât n'jrăng nô nau ŭnh sa, nau kan camera mât đăp mpăn nau rêh...

Nau kan mbơh ntĭm sŏk phao bleo, ndu ndơ rtoh dơi ndâk pah kan uĕh

Yor nĕ, sâm kơl xă Quảng Sơn mô hôm jêng ntŭk gĕh nô nau jêr jŏk; trŭnh r'noh bu nuyh gĕh nau tih hình sự, nô nau đăp mpăn tâm bon lan dơi mât uănh uĕh...

  H'Mai

971
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.