Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt Nguyên đán Nhâm Dần hơm răm, đăp mpăn

10/02/2022 09:07 G2T+7

Têt Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bu nuyh bon lan lam tâm n'qual Dak Nong wơt pâl sa têt m'ak, đăp mpăn n'hanh uĕh lăng. Ăp bu nuyh tĕng nê nê nau ntĭm gai kan bơh kô ruanh uănh gai n'gor m'ak wơt sa Têt, n'jrăng n'gang nau ji tưp n'hanh ăp ntil nau m'hĭk gĕh tâm bon lan.

Lor ma têt n'hanh tât mông nar wơt sa têt, ăp n'gâng kan lĕ mbơh hưn pháp luật n'jrăng n'gang ăp phung gĕh nau tih, mô dơi dŏng pháo r'noh pâl tâm yăn kao, mô ndâk nau Rbŭn têh yăn kao; ntĭm gai bu nuyh bon lan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19... Yor nĕ, ta nar Têt năm aơ, tâm lam n'gor mô gĕh ăp ntil nau jêr jŏk, nau mô saơ uĕh tât.

Kông an xă Dak Ha (Dak Glong) ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng đah ăp phung gĕh nau tih ta mông Têt Nguyên đán

Kông an n'qual Dak Glong mbơh ntĭm bu nuyh bon lan mô dơi dŏng pháo rtoh wơt pâl Têt ta xă Dak Som

Kông an n'gor ndâk ntŭk n'king ta ăp trong têh gơi ân dak ngêt, siăm put muh n'hanh ntĭm bu nuyh bon lan hăn pâl yăn kao gĕh nau đăp mpăn

  A Trư

554
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.