Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô nau tâm tom rdeh trŭnh âk

10/11/2022 10:30 G11T+7

Tĕng Jrô Cảnh sát mât rdeh hăn ta trong, Kông an n'gor, 9 khay bôk năm 2022, lam n'gor gĕh 37 tâ tâm tom rdeh, gĕh 22 bu nuyh khĭt, 22 bu nuyh sôt săk jăn, iơh 63 mlâm rdeh, roh ndu ndơ klăp lah kơp dăch tât 1,3 r'me prăk. Ðah ma năm 2021, r'noh tâm tom rdeh trŭnh 14 tâ; trŭnh 5 bu nuyh khĭt; trŭnh 17 bu nuyh sôt săk jăn.

Phung Cảnh sat mât rdeh hăn ta trong lĕ kuh gĕh 19.327 bu nuyh gĕh nau tih; nhŭp 4.333 rdeh n'hanh 12.774 săm bŭt; Trŭnh nau kuh prăk 14.523 bu nuyh, nhŭp kuh dăch tât 20,7 r'keh prăk; Lơi 2.053 săm bŭt dơi bĭt rdeh, 168 phù hiệu...

Gơi trŭnh nô nau tâm tom rdeh ta ăp khay dŭt năm, phung cảnh sát mât rdeh hăn ta trong lam n'gor n'hao nau kan ksiêm, mât, nhŭp kuh ăp bu nuyh pĭt rdeh mô đăp mpăn ta ăp trong têh bri dak, trong têh tâm n'gor. Phung kan aơ pah kan ndrel ăp n'gâng kan gơi mbơh ntĭm, bă săm bŭt rŏ ân bu nuyh bon lan, kon se nti gơi n'hao nau gĭt tĕng kơt ân di luật bĭt rdeh hăn ta trong.

Jrô Cảnh sát mât rdeh hăn ta trong Kông an n'gor n'hao nau kan mât rdeh nchuăt ta trong têh  Bri dak 14

Kông an n'gor pah kan ndrel Wâl săm bŭt Cao đẳng Cộng đồng n'hanh Head Tân Hòa Lợi (Gia Nghĩa) ndâk nau kan ntĭm gai bĭt rdeh đăp mpăn ta trong rlong bĭt

Cảnh sát mât rdeh hăn ta trong mbơh ntĭm rup nkah nau di bĭt rdeh tăn ta trong ân ma kon se Wâl săm bŭt gưl I Trần Quốc Toản, phường Nghĩa Trung (bon têh Gia Nghĩa)

  Trường Thịnh

581
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.