Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quai sŏk neh gĕh nau tih bư mô đăp mpăn trong rse điện

07/04/2022 09:03 G4T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lamn'gor, âk m'bŭch kan, bu nuyh kan êng dah ŭch dŏng rdeh quai dêh neh, quai sŏk neh tâm tâm trong rse điện, bư roh nau đăp mpăn n'hanh klăch ngăn gĕh nau tât ta săk jăn bu nuyh bon lan.

Du gâng điện hôm e iê dơm neh jêh bu quai sŏk neh, klach ngăn gĕh nau chlôt gâng ŭnh ta yăn bri mih

Âk ntŭk, ta jâng gâng điện bu quai sŏk neh, gâng ŭnh dăch rlâm bư roh kĩ thuật, bư gĕh nau mô đăp mpăn. Nau quai sŏk neh mô di aơ bư iơh ăp trạm biến áp, klach ngăn gĕh nô nau rtoh ŭnh sa, roh điện lĕ r'ngôch, bư roh tât tâm nau pah kan nkra ndu ndơ, tăch r'văt bơh ăp r'năk, doanh nghiệp.

Nô nau quai sŏk neh tih aơ gĕh bu sŏk tâm dâng trong rse điện, bư rlâm neh ta gâng điện, roh nau đăp mpăn trong rse điện

M'bŭch kan mât, n'gâng kan bri dak ta ăp n'gor ngăch ndâk nau kan gơi ksiêm, nhŭp kuh nô nau bu quai sŏk neh tâm dâng trong rse ŭnh

Bu nchih mô dơi quai sŏk neh tâm dâng trong rse điện 500Kv Bắc - Nam, khă nĕ trong rse điện găn ta bon têh Gia Nghĩa hôm gĕh bu quai sŏk neh dah ŭch

Y Sơn

595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.