Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quai brôi neh tih bơh pĭt trong têh bri dak 28

06/01/2022 10:51 G1T+7

Tâm ăp khay mhe aơ, ta trong têh bri dak 28, ntŭk găn ta bon jê Ea T'ling (Čů Jŭt) n'hanh xă Dak Sôr (Krông Nô), âk r'năk bu nuyh bon lan dah ŭch quai neh yôk, brôi neh tih, in trong rdeh hăn.

Nô nau quai brôi neh tih ta trong têh bri dak 28, ntŭk găn ta bon jê Ea T'ling (Čů Jŭt) n'hanh xă Dak Sôr (Krông Nô) gĕh âk nau jêr

Tâm nĕ gĕh âk neh dơi bu quai tă bơh yôk bơh đah taluy dương, ngai đah trong tâm 100 met gơi sŏk nkhŭt ta mpeh taluy âm. Âk r'năk hôm quai brôi, in rlâm neh ta n'gor dak Kroong n'hanh Dak Sôr.

Yôk têh bơh pĭt trong têh bri dak 28 gĕh bu nuyh bon lan quai, brôi tih gơi bư wâl gŭ

Nau kan quai brôi in neh ta pĭt trong aơ bư n'king măt bu nuyh bĭt rdeh, nĕ klăch ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah hăn ta trong aơ; bư roh nau uĕh ơm ntŭk bri, bư r'gâl trong n'hor dak hoch n'hanh mô gĕh trong dak hoch yor nau nkhŭt neh aơ. Klăp mĭn lah n'gâng kan bri dak n'qual, ăp m'bŭch kan ngăch hăn ksiêm, nhŭp kuh nô nau quai brôi neh gĕh nau tih aơ.

Du ntŭk quai brôi bư rlâm neh, n'hor Dak Sôr jêng huyêt, ta bọn jê Ea T'ling (Čů Jŭt)

Y Sơn

720
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.