Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quai sŏk neh tih dŭt âk nau jêr ta Dak Ha

14/04/2022 10:05 G4T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam xă Dak Ha (Dak Glong) nô nau bu brôi sŏk neh tih gĕh âk nau jêr, Âk r'năk bu nuyh bon lan dah ŭch quai sŏk neh bar đah trong, brôi tâm ban, quai ntu ka tih, bư r'gâl neh kơt tơm, bư bâ ntŭk rêh.

Du đôr yôk têh bơh pĭt trong hăn ta xă thôn thôn 4 bu quai, rdeng neh tŭp bêng trong

Âk ntŭk neh bu quai, brôi bơh pĭt trong hăn ta xă, trong têh bri dak bư blĭt trong hăn lah bri mih, bư nh'huk lah bri duh nar, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn luh lăp hăn ta trong aơ.

Âk ntŭk, yôk ngai ma ntŭk rêh bu nuyh bon lan ta xă Dak Ha gĕh bu nuyh bon lan quai brôi neh, nchih tăch neh

Âk bu nơm tơm rdeh, bu tơm tơm neh dah ŭch quai sŏk neh lĕ dơi m'bŭch kan bri dak nhŭp kuh tĕng nau way pháp luật. Khă nĕ, yor kuh mô hŏ âk, mô hŏ bu klach, mât mô hŏ nê nê nĕ nô nau quai sŏk neh aơ hôm e gĕh âk nau jêr.

Gĕh bu nuyh dah ŭch quai bư trong hăn, quai ntu dak in neh mir... bư r'gâl neh ntu, nô nau neh gĕh ơm

Minh Huyền

612
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.