Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hangr jôngr chiaz kâuz Đăk Lep hlangr tuôx

26/05/2022 10:35 G5T+7

Ntơưv ngui cơ pôngz tangs viv luôx ntur, tuô yuôx, 3 shông tror lu snuôr, hangr jôngr chiaz kâuz jos Đăk Lep, xar Nâm N’Jang (Đăk Song) tưz tror hlangr tuôx. Zos lo cangr, por vêv jông, chiaz kâuz zâu lo chok nzir, thangx hangr jôngr tưz tror njuôz tuôx haz jông gâux xưs li uô ntêx.

Uô ntêx ngui cơ hangr jôngr chiaz kâuz mangl pôngz tangs, uô trơưs tơư kra ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx, cơ cuan tsưc năng hênhx Đăk Song tưz kra ntâu tsưr ziv chia por vêv chor chia kâuz yuôr chia. Cênhz đrul zos khoanr hangr jôngr chiaz kâuz trâu chor chuôz zis moz saz cangr, WBPX xar Nâm N’Jang tsinhv zos tsach nhiêms trâu chor tsov cưv đoanx thêv ntơưv xar haz Ban tưx cangr jos Đăk Lep côngv cangr, por vêv.

Nax hli WBPX xar haz jos Đăk Lep tsinhv tsov cưv môngl qiz khơưs jac por tsês hur hangr jôngr chiaz kâuz haz hluôx txar chik ntông kruôr oz făngz ntul cêr, bov đamv an toanx trâu pêx xinh vthâuv môngl lus.

Hangr jôngr chiaz kâuz jos Đăk Lep muôx angr đangr li 144 ha, jông gâux, uô kror qơư ndu trâu pêx xinhv haz kruô uô si môngl lus đhâu

Đoanx viên, thanh niên xar Nâm N’Jang qiz khơưs jac ntơưv thangx hangr jôngr uô kangz jas su lêr 30/4-1/5

Hur kangz chor chiaz kâuz, yangr ntux Têi Nguên tưz lãng khav đuô uô muôx nzur nzông jông gâux

Dương Phong (Q.S t.h)

284
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.