Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bri tơm n'ho Dak Lep rêh jêng tay

26/05/2022 10:35 G5T+7

Ntơm bơh klach roh lĕ r'ngôch yor bu muih phă, bư khĭt đah dak si khih, 3 năm dăch abaơ, bri tơm n'ho ta bản Dak Lep, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) rêh jêng tay. Yor dơi mât, mray uĕh, tơm n'ho dơi bu tăm mhe, bri ta aơ lĕ ndrêh uĕh kơt sa ơm.

Yor klach bri tơm n'ho roh lĕ r'ngôch, bư tĕng nau ntĭm gai bơh n'qual, m'bŭch kan mât bri n'qual Dak N'Soong lĕ ndâk âk ntil nau kan gơi mât mray bri tơm n'ho hôm e. Bơh đah jao bri ân ăp r'năk mât mray, ủy ban bon lan xă Nâm N'Jang hôm jao nau kan ma ăp m'bŭch kan tâm xă n'hanh M'bŭch kan mât bản Dak Lep mât, mray bri.

Ăp khay ủy ban bon lan xă n'hanh bản Dak Lép hôm ndâk nau kan ch'hik gâ n'hanh dônh n'dŏk bar đah trong n'hanh koh n'kĭng kro, gơi đăp mpăn ma bu nuyh bon lan luh lăp hăn ta trong ao.

Bri tơm n'ho ta bản Dak Lep huy tâm 144 hec ta, gĕh nau uĕh, nau dơh dăch tâm rŏng, bư gĕh ntŭk uĕh ân bu nuyh bon lan n'hanh bu năch tât hăn pâl ta aơ

Ðoàn viên, thanh viên xă Nâm N'Jang dônh n'dŏk ta bri tơm n'ho Jêh nar rlu rbŭn 30/4-1/5

Tâm dâng tơm n'ho, duh nar Tây Nguyên bư jêng ăp ntil rup dŭt uĕh

Dương Phong (Q.S t.h)

254
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.