Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'dŏk bu klŭp âk ta trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Quảng Tín

24/03/2022 10:52 G3T+7

Ta ăp khay dăch abaơ, ta trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Quảng Tín (Dak R'lâp) saơ tay nô nau bu klŭp n'dŏk ta trong. Nô nau aơ bơh đah bư mô uĕh ntŭk rêh, bô iơh ma bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong lah hôm bő ntŭk gŭ, bư roh n'hâm suan bu nuyh bon lan.

Pit trong têh Bri dak 14, dăch wâl chơ Quảng Tín gĕh âk ntŭk bu rbŭn, klŭp n'dŏk e hŏ dơi bu sŏk nkhŭt ntŭk êng, bư bő ntŭk rêh

Gĕh ntŭk n'dŏk jŏ nar mô saơ bu sŏk nĕ bu nuyh bon lan nchŭch su, nh'huk ŭnh sa, bô iơh; lah bri duh nar, mô rĭ jêh mih, n'dŏk bu klŭp aơ bô iơh ngăn.

Âk ta pĭt trong têh Bri dak 14 (thôn 10, xă Quảng Tín), mô dơi bu sŏk n'khŭt di nĕ bô iơh ngăn lah bri duh nar mô rĭ jêh mih n'hach

N'gâng kan bri dak xă ngăch ndâk nau kan sŏk n'dŏk, jêh rĭ mbơh ntĭm bu nuyh bon lan rbŭn n'dŏk, nkhŭt n'dŏk di ntŭk; nhŭp kuh prăk ăp bu nuyh dah ma klŭp n'dŏk, bư bő ntŭk rêh. (Rup chup lơ 20/3/2022)

Du ntŭk ta bon Bu Siar dơi bu nchih mô dơi n'khŭt n'dŏk khă nĕ âk bu nuyh bon lan hôm n'khŭt n'dŏk nao nao

Minh Huyền

856
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.