Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jaz cax phê sâuv cêr, nyai tuôz zưv tai nans zos thôngs

15/12/2016 11:26 G12T+7

Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov sâu cax phê chiv 2015 - 2016. Sâuv ntâu txux cêr môngl lus hur xênhr, ntâu tsêr nênhs pêx xinhv cangr shênhv ntul cêr, plơưr cêr chia jaz, luôv, krang cax phê uô kangz sâu. Hor ntơư tsi zos uô ô nhiêmr môi trươngx viv nqu pang sưz mas tsinhv nyai tuôz zưv tai nans tsuô chor nênhs môngl lus.

Chor nganhx tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv chênhr mangx kruôz ntuôl, cxênhz saiz, khu đuô tinhx tsangs nangv txênhz plơưr, ntul cêr chia jaz cax phê haz kôngz lông, đamv bov an toanx zos thôngs sâuv ntâu ntu nav cêr, xênhr cêr.

Cêr môngl Trung tâm thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) tưz zos yangr jaz cax phê.

Pêx xinhv nhoz xar Quangv Khê (Đăk Glong) nangv tsinhz cêr môngl hur Trung tâm Hanhx chinhr hênhx chia jaz cax phê.

Ntâu tsêr nênhs nhoz xar Đăk R’tih (Tui Đưc) luôv cax phê ntơưv ntul cêr uô nqu pang, txi puv cêr tsuô nênhs môngl lus.

Y Sơn

2,262
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.