Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ih ca phê ta trong hăn, klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh rŏ trong

15/12/2016 11:26 G12T+7

Abaơ, bu nuyh bon lan bư mir tâm lam n’gor dôl lăp yan pĕ play ca phê năm 2015 – 2016. Ta âk trong rdeh hăn tâm lam n’gor, ăp bu nuyh bon lan ndăn trong rdeh hăn, bơh pĭt trong ân bu nuyh hăn jâng gơi ih, kĭn, mpruh ca phê lĕ kro tă jêh ih. Nau kan aơ bơh đah bư bâ nh’huk hôm e klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah gĕh bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong.

Ăp ntŭk kan, phung kan tâm bon lan pah kan ân ngăch gơi ntĭm hưn, ksiêm, mô ân bu nuyh bon lan in trong hăn, in trong ân bu nuyh hăn jâng gơi ih ca phê n’hanh ndu ndơ ba bă, gơi ĭt khĭm mô gĕh nau tâm tom rdeh ân bu nuyh hăn ta trong têh bri dak, trong hăn tâm n’gor.

Trong hăn Tâm klang bon têh Dak Mam (Krông Nô) jêng ntŭk bon lan ih ca phê.

Bu nuyh bon lan xă Quảng Khê (Dak Glong) in trong leo hăn Tâm klang wâl pah kan bri dak n’qual gơi ih ca phê.

Âk rnăk bon lan ta xă Dak R’tíh (Tuy Ðức) kĭn mpruh ca phê ta pĭt trong nh’huk hô ngăn, nĕ bu nuyh ncho rdeh mô gĭt saơ trong ngăn klach tâm tom rdeh ngăn.

Y Sơn

2,261
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.