Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau r'vê tă bơh rdeh kai, rdeh đât r'mok độ ta yăn pĕ ca phê

18/11/2021 09:41 G11T+7

Ta ăp nar abaơ, n'qual Dak Mil tât yăn pĕ play ca phê n'hanh ăp ntil play bă bă... Yor nĕ, rdeh kai, rdeh đât r'mok bu nuyh bon lan dŏng rdeng ndơ nchuăt rŏ trong têh Bri dak 14 n'hanh ăp trong hăn ta ăp thôn, bon, ta xă n'hanh n'qual âk ngăn.

Tâm nĕ, âk rdeh aơ yor bu nuyh bon lan nkra êng, mô di nau đăp mpăn; tâm nĕ gĕh âk rdeh mô gĕh ŭnh ang măng. Gĕh âk bu nuyh bon lan bĭt rdeh aơ mô hŏ tĕng nau n'hêl bĭt rdeh hăn rŏ trong, tâm nĕ gĕh nau tih bĭt rdeh in trong rdeh têh ta trong têh Bri dak 14... Dơi gĭt, tâm lam n'qual Dak Mil abaơ gĕh rlau 6.360 rdeh kai, rdeh đât r'mok...

Âk rdeh kai r'deng ca phê prêh ir klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh

Bu nuyh ncho klơ rdeh n'drel ma ca phê, mô gĕh nau đăp mpăn bĭt rdeh

...rdeh rdeng âk ndơ nchuăt ngăch ta trong têh Bri dak 14

Mai Anh

1,101
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.