Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih mât đăp mpăn bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor

14/09/2022 09:16 G9T+7

Tĕng M'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bri bon, abaơ tâm lam n'gor gĕh 38.191 r'năk sa bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor, đah 173.973 bu nuyh. R'noh u nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor dơi bu dăp, dơm đăp mpăn ntŭk rêh lah 30.842 r'năk sa, đah 139.602 bu nuyh. Abaơ n'gor hôm 7.349 r'năk sa, đah 34.371 bu nuyh e hŏ dơi bu dăp, dơm đăp mpăn ntŭk rêh mhe, neh bư mir jan ba.

Du ntŭk bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức)

Gơi dăp, dơm, mât đăp mpăn bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor, Ủy ban bon lan n'hor ntĭm gai M'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bri bon ndjôt bôk, pah kan ndrel ma ăp n'mbŭch kan, n'gâng kan, ăp n'qual trĕng kơp nê nê gơi ndâk kan ân uĕh nau kan.

Âk r'năk sa bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh ta n'qual Dak Glong dơi bri dak sâm kơl bă neh bư mir

N'gor Dak Nong hôm dăn, đă Chính phủ, ăp bộ, n'gâng kan bơh Trung ương ngăch trŭnh nau kan dăp, mât đăp mpăn bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor ta năm 2021-2025 gơi gĕh cơ sở ndâk nau kan mât bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor. Tâm nĕ sâm kơl 100% r'noh prăk Trung ương ân ăp ntil nau kan lĕ dơi trŭnh ta năm 2016-2020 n'hanh ăp nau kan kh'lay, nau kan ngăch ta năm 2021-2025.

Kon se tĕng mê mbő tă bơh n'gor êng tât rêh ta n'gor dơi hăn nti săm bŭt, pâl rlưn

N'gor dăn Trung ương sâm kơl tay rlau 540 r'me prăk gơi nsu, ndâk nkra 4 ntil nau kan nsu e hŏ dơi pah kan dŭt ta năm 2016-2020 n'hanh nsu nau kan mhe tâm năm 2021-2025.

Mai Anh

140
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.