Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng iơh

10/03/2022 10:52 G3T+7

Lam n'gor gĕh 242 ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng đah r'noh prăk dơi bu sŏk nkra rlau rhiăng rme prăk gơi pă dak kloh dŏng ân ma rlau 25.350 r'năk bon lan, tâm nĕ gĕh âk ta mpeh ta bon jê, mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh.

Thung dơ dak ta bon Ting Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ iơh yor jŏ năm mô dŏng

Khă nĕ, ta r'noh n'kôch aơ gĕh rlau 50 ntŭk dơm dôl gĕh dak dŏng, r'noh gĕh rlau 20%; hôm e 190 ntŭk rlu pom dak mô rĭ lĕ iơh, r'noh gĕh dăch tât 20%.

Ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng ta bon N'Jang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) lĕ iơh jŏ năm aơ

Âk ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng lĕ iơh, mô hôm saơ uĕh nĕ bư roh ăp ntil ndơ tâm nau rêh n'hanh bu nuyh bon lan klach chơ lôt ngăn yor ntŭk dơm dak aơ lĕ jŏ. Bu nuyh bon lan ŭch dăn n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan ngăch nkra tay ăp ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng, gơi bu nuyh bon lan tŏng dak dŏng ta yăl kăl wai.

Âk ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng ta mpeh ngai, mpeh vêch dơi bu nkra khă nĕ abaơ mô hôm blau dŏng

Trường Thịnh

1,074
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.