Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx nyai ntơưv chor qox tams

28/09/2022 16:31 G9T+7

Nhis nuôr, ntơưv chor xar Kiến Thành, Đăk Wer... (Đăk R’lâp) muôx ntâu tus qox tams zos pêx xinhv tưx tuôv đhâu chor hangr đêx. Thâux hangx huv môngl lus. Chor qox nuôr zos muôz ntông uô, nhis nuôr tưz mangl lưx po, tsi pâuz thâuv tưs lur li. Ntâu tus qox tưz mangl lur txas puô, tsuôs yuôr txâus los yêz mair môngl đhâu. Viv li, pêx xinhv xangr cuôs tâu chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng cil txus zov chênhr, đâux tư uô qox chia pêx xinhv môngl lus zôngx ziv, jangv chor chuôv tai nax tsi xangr txus muôx tơưv.

Pêx xinhv tưx uô qox tams tuôv đhâu hangr đêx chia môngl lus

Pêx xinhv jos 8, xar Kiến Thành thâux nhuôs môngl cơưv ntơưr haz hangx huv njiz phiv liv thâuv môngl đhâu qox

Tưz tâu uô khung hlâu, tangz sis qox jos 14, xar Đăk Wer, 2 tol tơư qox mangl saus, ntâu luz cov txưr tưz xêz

Mai Anh

255
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.