Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klăch gĕh nau tât tă bơh ăp ntung ndăng ndăng

28/09/2022 16:31 G9T+7

Abaơ ăp xă Kiến Thành, Dak Wer... (Dak R'lâp) gĕh âk ntung ndăng ndăng dơi bu nuyh bon lan nơm nkra êng gơi rgăn dak. Ăp ntung aơ dơi nkra đah si, abaơ lĕ ôm duh, klăch gĕh nau rlâm. Âk ntung ka đâr luh lŭng, tŏng trong ma rdeh măy rgăn. Yor nĕ, bu nuyh bon la dăn n'gâng kan bri dak, ăp ntŭk kan sâm kơl, nsu nkra ntung gơi gĕh ntung uĕh luh lăp, gơi mô gĕh nau tât ma săk jăn n'hâm suan bu nuyh bon lan.

Bu nuyh bon lan nkra êng ntu tơm si gơi gĕh ntung luh lăp hăn ôi mhau

Bu nuyh bon lan thôn 8, xă Kiến Thành rdeng kon hăn nti săm bŭt n'hanh drăp ndơ jêr ngăn lah bĭt rdeh rgăn ta ntung

Dơi bu nkra đah loih dăng, khă nĕ ntung ta thôn 14, xă Dak Wer 2 đah ntung lĕ rhuh, âk bu lông lĕ bring

Mai Anh

256
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.