Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nguyi cơ pôngz an toanx ntơưv yêz thâux hangx côngx cênhx

16/12/2021 09:33 G12T+7

Nhis nuôr, sâuv ntâu ntu têz qơưs cêr, xênhr cêr haz cêr môngl lus jêx jos, muôx ntâu yêz ô tô taiv, công nông, bag ac… thâux hangx huv côngx cênhx, nhangr đâu môngl lus.

Yêz ben thâux mair câul côngx cênhx, nhangr đhâu môngl lus tâus têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Trường Xuân (Đăk Song)

Kror xangr has, ntâu yêz thâux hangx tưz kuz, tsi bov đamv an toanx tsinhv “puô txangr” chia thâux cxangz, thâux nhangr nzir hangx. Thâuv môngl lus, thâux hangx huv nhangr đhâu zuôr uô nênhs tsangr yêz tsi puv ndâux cêr haz tsi puv nênhs môngl lus đhâu. Nênhs tsangr yêz zôngx ziv pôngz tsangr, langx xưv lir huv six chor tinhx huôngr phat sinh sâuv cêr uô ngui hiêmv trâu nưl tus khênhx haz đuô lênhx nênhs tâus cêr.

Ntâu yêz công nông thâux cax phê côngx cênhx, cxơưx tưz zưv muôx tai nans zos thông

Viv li, iz făngz txuôl nzir kruôz ntuôl, nganhx tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv cxangz nzir sox seiz, tsinhr tinhv xưv lir chor zuôv cêr chei nuôr chia bov đamv tsâts tưs a toanx zos thông.  

Yêz công nông đôx tsêr nhoz hênhx Đăk Mil thâux mair câul nhangr yangx mangl lur đuôr, taik yangr yêz tuôs hlo ntơưv qơư hâur hli 12/2021

Y Krắk

753
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.